Ontevreden boeren bouwen in de stad prachtige melkinrichtingen voor de verkoop van onder anderen melk van getuberculineerd vee. Watte? Pas in 1999 is Nederland ‘rundertuberculosevrij’.

Historisch overzicht

1899  Enkele boeren starten uit onvrede over de melkprijs een eigen melkinrichting onder de naam De Landbouw.

1900  Bouw van melkfabriek en winkel aan de Gedempte Gracht  16-18 naar ontwerp van Joh. Mutters jr.

1902  Tweede fabriek met winkel geopend aan de Keizerstraat/Drogersdijk, architect J.P.G. Roel.

1918  Uitbreiding van de fabriek aan de Gedempte Burgwal.

1921  Het bedrijf heeft 22 filialen door de stad verspreid.

1922 Uitbreiding van de fabriek aan de Keizerstraat.

1923  De Landbouw treedt in liquidatie.

1925  De Landbouw bevindt zich in staat van faillissement

1925  Oprichting van de Nieuwe Landbouw met dezelfde filialen door twee directeuren van De Sierkan.

1929  Einde van het bedrijf.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

J.J. Havelaar en A.G. van der Horst-Voorn, Het leven begint met melk. Geschiedenis van de zuivelindustrie in de Haagse regio, Den Haag 2007