Deze firma Blonk, ook actief in graan, heeft niet erg lang bestaan. Een jaar of twintig. Maar het graanpakhuis daarentegen is een tweede leven gegund.

Historisch overzicht

1905  De firma Johannes Blonk en Co. vestigt zich in het nieuwe graanpakhuis aan de Rozemarijn- en Doubletstraat (de lange zijgevelvan het gebouw ligt aan de Looijersstraat).

1920  Midden 20-er jaren van de 20e eeuw sluit de fabriek.

Het gebouw wordt gered van sloop en krijgt een nieuwe bestemming: Er zijn ateliers en werkplaatsen in gevestigd.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

Koos Havelaar, “Meelfabriek en graanpakhuis Johs Blonk & Co”, in Nieuw in Oud, Den Haag 2013, p. 150-155.