Historisch overzicht

1928 G. de Graaff start een winkel in sigaren en aanverwante artikelen in de Heulstraat 27. In die tijd produceerthet bedrijf eigen sigaren.

1946 Firma De Graaf maakt speciale sigaren voor Winston Churchill, die een bezoek aan ons land brengt.

ca. 2010 Na drie generaties dreigt de winkel te sluiten, maar de zaak wordt overgenomen en onder dezelfde naam voortgezet.

2018 Sluiting van de zaak aan de Heulstraat

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

J. en K. Havelaar, Mijn Den Haag Winkelt!. Wandeling langs Haagse winkels van toen en nu, Den Haag 2011 (uitgave HHM)