Je leest er makkelijk overheen, maar de eerste elektriciteit was gelijkstroom. De strijd tussen gelijk- en wisselstroomaanhangers is gewonnen door het over langere afstand met minder verliezen transporteerbare wisselstroom.

Historisch overzicht

1888 Hofsingelcentrale met een gelijkstroomvermogen van 600 KW in bedrijf. Tot 1892 directeur Willem Johannes Wisse.

1890 Ir. Nicolaas Jan Singels door Siemens & Halske benoemd tot technisch directeur van de Hofsingelcentrale.

1890 HTM centrale met acculaadstation aan Harstenhoekweg.

1891 Overname Hofsingelcentrale door Siemens & Halske.

1893 Elektrische gelijkstroomcentrale Maatschappij Zeebad Zwolsestraat in bedrijf (tot 1918).

1903 EMS centrale Scheveningen.

1904 Start bouw gemeentelijke elektriciteitsfabriek op locatie ’t Kleine Veentje. Nutsvoorziening bestaande uit de in 1904 door gemeentearchitect A. Schadee ontworpen en in 1914-1916 uitgebreide oorspronkelijke Electriciteits Fabriek.

1905 Plaatsing trafozuilen in de stad voor omzetting van 3 KV naar netspanning.

1906 Start stroomlevering aan HTM in februari en aan particulieren vanaf maart.

1914 Na het plotselinge overlijden van directeur Singels benoemt de gemeente Ir. G.J.T. Bakker tot directeur.

1919 In gebruikneming onderstation in Anna van Buerenstraat.

1920 Onderstation in Voorburg.

1925 Onderstation in Bezuidenhout.

1928 Onderstation in Scheveningen.

1930 Onderstation in Appelstraat.

1936 Start restwarmte levering aan eigen gebouwen en de nabij gelegen telefooncentrale

1937 Onderstation in van Tuyllstraat.

1938 Bouw 125 KV station bij Voorburg t.b.v. koppellijn Rotterdam-Den Haag.

1939 Onderstation in Jan Wapstraat.

1942 Onderstation in Diepenburchstraat 3.

1949 Uitbreiding fabriek met trafostation

1951 Onderstation Vleerstraat van architect G. Hamerpagt in gebruik genomen.

Vanaf jaren 50 Onderstations o.a. op Westduinweg, Schenkkade, Hengelolaan, Vleerstraat, Nieuwe Schoolstraat, etc.

1954 Realisatie landelijk koppelnet met bewakingscentrum in Arnhem

1954-1957 Hoge machinehallen gebouwd bij de fabriek aan de zijde van het Afvoerkanaal

1962 In gebruikneming koppelpunt Den Haag Oost/Rijswijk

1978 Uitbreiding warmtelevering centrale naar woningen Westeinde en Kortenbosch

1980 Hulpwarmtecentrale Bezuidenhout in bedrijf.

1983 Nieuwe warmtekrachtcentrale in bedrijf gesteld.

1986 De gemeente Den Haag besluit het Gemeente Energiebedrijf te verzelfstandigen.

1994 GEB fuseert met GEB Rotterdam en RED Dordrecht tot Eneco

2001  In gebruikneming 150 KV station bij oude centrale

2005 Nieuw contract tussen E.ON en ENECO over warmtelevering in Den Haag toto 2023.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

K. Havelaar en M. Teunissen, Groote zoon van de stad, Adam Schadee, Zutphen 2016 (VOM-reeks 2016-2)

L. Kanneworff en C. Postma, ‘Het licht zal nooit uitgaan’, 100 jaar Centrale Den Haag, Rotterdam 2008