Een familiebedrijf waar we vanuit industrieel oogpunt ‘U’ tegen kunnen zeggen. Een visdrogerij, ijsfabriek, bergplaats en garage, zoutopslag, scheepsmakerij, smederij, taanderij, berg-en boetzolder, pakhuis, kuiperij, visconservenfabriek, visbakkerij en een visrokerij!

Historisch overzicht

1871 Jacob den Dulk Sr begint een visdrogerij.

1872 Stichting van een gebouw, waarschijnlijk een huis met erf aan Marcelisslop/Gondelstraat.

1874 Jacob den Dulk werd ‘reeder van een vischpink’ SN 170 ‘Nooit Volmaakt’.

1903-1913 Diverse verbouwingen en uitbreidingen.

1913 Naamswijziging Jac. den Dulk & Zonen.

1915 Nieuwbouw aan Vissershavenweg. IJsfabriek, bergplaats en garage, zoutopslag, scheepsmakerij, smederij, taanderij, berg-en boetzolder, pakhuis, kuiperij.

1916 Bouw ijsfabriek.

1918 IJsfabriek in productie.

1948 Toewijzing aanvraag vestiging visconservenfabriek(je) en visbakkerij in een van de panden in de Gondelstraat.

1952 In Gondelstraat productie gestart van haring in roomsaus tot 1954.

1949 Verbod op roken van bokking en bakken van vis na klachten omwonenden.

1955 Jac. den Dulk wordt NV.

1964 Start Scherfijsfabriek aan Vissershavenweg.

1974 Oplevering nieuw vrieshuis 40×20 meter oppervlakte.

1985 Verplaatsing en nieuwbouw haringpakkerij aan Vissersweg 33.

1986 In gebruik name nieuwe haringpakkerij op Vissershavenweg 29.

1988 Verkoop oude rederijpand nr. 33 gevolgd door afbraak.

1996 Jac. den Dulk verwerft het predicaat Hofleverancier.

2016 Oudste nog bestaande bedrijf van Scheveningen.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

  • P. Spaans, Jac. den Dulk & Zonen 1871-1996 (125 jaar geschiedenis van een Scheveningse onderneming), Den Haag 1996
  • Website Jac. den Dulk & Zonen BV