Doorzettingsvermogen! Daarmee is deze Frank en later zijn zoon Cor in één woord beschreven. En ze hebben ook lef bij het tonnen stapelen, ‘je houdt je hart vast’!

Historisch overzicht

1890  Aankoop bomschuit van Wijlen Arie de Mos Mzn, SCH 84 genaamd “de Vrouw Huibertje”.

1891  Aankoop 2e bomschuit SCH 125 genaamd “Frank en Eliza”.

1893  Aankoop 3e bomschuit SCH 270 genaamd “Wouter en Cornelis”.

1896  Aankoop eerste zeillogger SCH 317 genaamd “Johanna Wilhelmina”.

1902  Aankoop eerste stoomlogger SCH 386 genaamd “Frank Vrolijk”.

1903/ 1904  Grote malaise op de wereldmarkt met tot gevolg dat vloot van de hand werd gedaan; alleen handel bleef overeind.

1903  Uitbreiding kuiperij in perceel tussen Heemraadstraat 121 en 155.

1906-1911  Alleen handel de aandacht.

1911  Aankoop 1e bomschuit SCH 135 genaamd Cornelia Maria na malaise.

1913  Aankoop houten logger SCH 242 genaamd “Huibertje”‘.

1914  Aankoop zeillogger SCH 83 genaamd Frank Vrolijk.

1915  Start bouw ijsfabriek.

1916  Aankoop stalen motorlogger SCH 253 genaamd “Vertrouwen”.

1916/ 1917  Aankoop 3 sleepboot trawlers SCH 373, 463 en 464.

1918  IJsfabriek afgebouwd.

1919  6 Zeilloggers en 2 motorloggers op zee.

1920/ 1921  Ongunstige jaren door zware storm; groot materieelverlies.

1921  Overlijden Frank Vrolijk door hartzwakte; opvolger Cor Vrolijk leeftijd 30 jaar.

1922  Teelt uitgeoefend met 7 loggers waarvan 2 motorloggers en 1 stoomboottrawler.

1923  Uitbreiding vloot met 9 loggers waarvan 4 motor- en 5 zeilloggers.

1929  Vlootgrootte 16 motorloggers.

1929  Oprichting machinefabriek voor reparatie van eigen schepen en schepen van andere reders.

1930  Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum verschijnt een gedenkboek.

1930  De vlootgrootte is gegroeid tot 19 motorloggers.

1951  Zoon Cor Vrolijk zet het bedrijf voort in IJmuiden, met zijn 2 zonen, Frank en Bonefaas. De naam wordt Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV.

Productie

Kuipen met o.a. merknamen “Scheepjesmerk” en “Kurhausmerk”.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

  • Gedenkboek N.V. Vischhandel Reederij en IJsfabriek voorheen Frank Vrolijk te Scheveningen 1930.
  • Website Cornelis Vrolijk