Historisch overzicht

1890 Aankoop bomschuit van Wijlen Arie de Mos Mzn, SCH 84 genaamd “de Vrouw Huibertje”.

1891 Aankoop 2e bomschuit SCH 125 genaamd “Frank en Eliza”.

1893 Aankoop 3e bomschuit SCH 270 genaamd “Wouter en Cornelis”.

1896 Aankoop eerste zeillogger SCH 317 genaamd “Johanna Wilhelmina”.

1902 Aankoop eerste stoomlogger SCH 386 genaamd “Frank Vrolijk”.

1903/ 1904 Grote malaise op de wereldmarkt met tot gevolg dat vloot van de hand werd gedaan; alleen handel bleef overeind.

1903 Uitbreiding kuiperij in perceel tussen Heemraadstraat 121 en 155.

1906-1911 Alleen handel de aandacht.

1911 Aankoop 1e bomschuit SCH 135 genaamd Cornelia Maria na malaise.

1913 Aankoop houten logger SCH 242 genaamd “Huibertje”‘.

1914 Aankoop zeillogger SCH 83 genaamd Frank Vrolijk.

1915 Start bouw ijsfabriek.

1916/ 1917 Stop bouw IJsfabriek wegens gebrek aan machines.

1818 IJsfabriek afgebouwd.

1916 Aankoop stalen motorlogger SCH 253 genaamd “Vertrouwen”.

1916/ 1917 Aankoop 3 sleepboot trawlers SCH 373, 463 en 464.

1919 6 Zeilloggers en 2 motorloggers op zee.

1920/ 1921 Ongunstige jaren door zware storm; groot materieelverlies.

1921 Overlijden Frank Vrolijk door hartzwakte; opvolger Cor Vrolijk leeftijd 30 jaar.

1922 Teelt uitgeoefend met 7 loggers waarvan 2 motorloggers en 1 stoomboottrawler.

1923 Uitbreiding vloot met 9 loggers waarvan 4 motor- en 5 zeilloggers.

1929 Vlootgrootte 16 motorloggers.

1929 Oprichting machinefabriek voor reparatie van eigen schepen en schepen van andere reders.

1930 Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum verscvhijnt een gedenkboek.

1930 De vlootgrootte is gegroeid tot 19 motorloggers.

1951 Zoon Cor Vrolijk zet het bedrijf voort in IJmuiden, met zijn 2 zonen, Frank en Bonefaas. De naam wordt Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV.

Productie

Kuipen met o.a. merknamen “Scheepjesmerk” en “Kurhausmerk”.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

  • Gedenkboek N.V. Vischhandel Reederij en IJsfabriek voorheen Frank Vrolijk te Scheveningen 1930.
  • Website Cornelis Vrolijk