Een van de eerste panden op de Binckhorst wordt gebouw voor PTT (1915). Een eeuw en vele voetstappen van Hagenaars later, geeft het onderdak aan creatief ondernemerschap: Bink36.

Historisch overzicht

1915 Voor de Herstelinrichting (HWP) van de PTT wordt een nieuw complex ontworpen in de nog lege Binckhorst.

1918 Het centrale magazijn verhuist naar Binckhorstlaan 36.

1933 Na een grootscheepse verbouwing komt ook de centrale werkplaats naar de Binckhorst.

1940 Een nieuwe uitbreiding wordt gerealiseerd op het terrein aan de Binckhorstlaan. Dit wordt bestemd tot Centraal Magazijn van de PTT.

1949-1954 Verdere uitbreiding van het ‘nieuwe’ gebouw. Diverse opleiding van de technische mensen van de PTT zijn in het gebouw ondergebracht.

Jaren 60 Op het achterterrein verrijst een laagbouw als magazijnruimte.

Jaren 70 Het Centrale Magazijn verhuist naar Leidschendam. Het complex in de Binckhorst komt dan geheel ter beschikking van de CWP.

1989 De PTT wordt verzelfstandigd en de Posterijen en het Telecombedrijf gaan afzonderlijk verder. De noodzaak van een centrale werkplaats vervalt daarmee. De CWP zet het bedrijf nog een tijdlang voort onder de naam PTT Contest BV, maar wordt zwaar beconcurreerd door KPN Telecom, dat het bedrijf uiteindelijk in 1994 inlijft.

2008 De laatste bedrijfsonderdelen van KPN verlaten het complex.

2008 De nieuwe eigenaar Vestia besluit het complex in de huidige staat te laten en als locatie voor creatief ondernemerschap een tweede leven te geven, daarmee is Bink36 geboren.

2015 Na een turbulente tijd voor Vestia wordt het complex van de hand gedaan en aangekocht door de beleggers Brinkel en De Kroes. Zij besluiten de functie van het complex te handhaven en starten een grootscheeps onderhoudsprogramma.

Productie

  • reparatie van telegraaftoestellen en telefoons
  • koordmakerij voor telefoons
  • meubelmakerij voor kasten waarin apparatuur kon worden geplaatst
  • verf- en politoerafdeling
  • nikkelinrichting
  • keuringsafdeling van apparatuur
  • galvaniseerinrichting
  • postzegelautomaten tot telefooncentrales

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

K. Havelaar, De Binckhorst, bedrijventerrein in beweging, Den Haag 2012 (Vom-reeks 2012-1), p.87-92 en 225-226.