De naamgever van dit bedrijf is Alex Bergenhenegouwen. Het bedrijf is geen lang leven beschoren. Gebrek aan opvolging en later een brand zorgen voor een enigszins roemloos einde.

Historisch overzicht

1972 Alex Bergenhenegouwen start met salades maken in de Wapserveenstraat.

1974 Het bedrijf verhuist naar de voormalige fabriekshal van koffiebrander Van den Berg en later liftenfabriek Van Straaten aan de Jacobastraat.

1986 ABee wordt verkocht aan Fano Finefood bv in Oosterwolde bij het ontbreken van opvolging in de zaak en het de te krappe behuizing.

1987 Grote uitslaande brand legt het complex aan de Jacobastraat in de as en betekent einde aan productie op deze locatie. Er werken dan 45 mensen in het bedrijf.

1994 Terrein omgedoopt in Jacobahof, een wijkpark.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

  • De Posthoorn, 17 februari 1987
  • Haagsche Courant, 18 en 19 februari 1987
  • J. Blasweiler en K. Havelaar, Jacobastraat Vooruit 1882-1994. Het ontstaan en de vernieuwing van de Jacobastraat, Den Haag 1994