Historisch overzicht

1916 J.B.M. Zoppi (1886-1964) start een zilversmederij aan de Herderinnestraat samen met J. Albers

1918 Het bedrijf is gehuisvest aan het Groenewegje 14 en wordt verder uitgebreid met een koperslagerij, die voorzien is van twee draaibanken en een slijpstoel, een soldeertafel met gasvlam. Er worden alleen kunstvoorwerpen in zilver, koper en andere edele metalen vervaardigd.

1920 Na vertrek van firmant Albers met deel van het bedrijfskapitaal wordt opnieuw gestart met nieuwe firmant Van Es aan de Jacob van der Doesstraat.

1924 De ambachtelijke werkplaats verhuist naar de Zuid-West Buitensingel (Zoutkeetsingel) / Schapenlaan en betrekt een gedeelte van de voormalige Haagsche Machinefabriek. Het bedrijf staat dan te boek als metaalbewermingsnrichting

1942 Opnieuw verhuist de firma naar de nabij gelegen Jacobastraat. Hier ontwikkelt de ambachtelijke koperslager zich tot het huidige in restauratie kringen vermaarde atelier voor koperbewerking

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

J. Blasweiler en K. Havelaar, Jacobastraat vooruit 1882-1994, Den Haag 1994, p. 60-62

K. Havelaar, “Zoppi Koperbewerking, een jubileum 1916-1996”, in Haagvaarder jrg.3, nr. 8.

P. Waayers, Markante en merkwaardige middenstanders. De verborgen passie in het Haagse kleinbedrijf, Den Haag 1999, p.100-105.