Zoppi, een bekende Italiaanse familienaam. Ook een artiest die zeepbellen blaast. De Zoppi die we hier hebben, spatte niet uit elkaar toen de oprichter Zoppi in 1964 overleed.

Historisch overzicht

1916 J.B.M. Zoppi (1886-1964) start een zilversmederij aan de Herderinnestraat samen met J. Albers.

1918 Het bedrijf is gehuisvest aan het Groenewegje 14 en wordt verder uitgebreid met een koperslagerij, die voorzien is van twee draaibanken en een slijpstoel, een soldeertafel met gasvlam. Er worden alleen kunstvoorwerpen in zilver, koper en andere edele metalen vervaardigd.

1920 Na vertrek van firmant Albers met deel van het bedrijfskapitaal wordt opnieuw gestart met nieuwe firmant Van Es aan de Jacob van der Doesstraat.

1924 De ambachtelijke werkplaats verhuist naar de Zuid-West Buitensingel (Zoutkeetsingel) / Schapenlaan en betrekt een gedeelte van de voormalige Haagsche Machinefabriek. Het bedrijf staat dan te boek als metaalbewerkingsinrichting.

1941 Opnieuw verhuist de firma, nu naar de nabij gelegen Jacobastraat. Hier ontwikkelt de ambachtelijke koperslager zich tot het huidige in restauratie kringen vermaarde atelier voor koperbewerking.

1964 J.B.M. Zoppi overlijdt. Een jaar later overlijdt medefirmant F.L. Doodkorte.

1966 De firma viert het 50 jarig bestaan. Als wapenfeit vermeldt de krant het vervaardigen van de buitenlantaarns voor kasteel Drakesteijn, evenals de windvanen, met daarin het wapen van Drakesteijn.

1966 Theo Noordanus neemt samen met Ton Blom het bedrijf over van de erven Zoppi.

jaren 90 Ron Korving wordt compagnon en neemt een aantal jaren later de zaak over.

 

Producten

  • opdrachten voor kerken voor zilver- en koperwerk, zoals tabernakeldeuren van de H. Hartkerk en koperwerk voor het altaar van de Elandstraatkerk
  • 200 missiekoffers, klimaatbestendig en tegen de witte mieren
  • restauratie antiek voor antiquairs en musea
  • buitenlampen, kroonluchters, windwijzers, e.d.
  • restauratie van historische koperwerk voor gemeenten, Rijksgebouwendienst en de paleizen.
  • uitvoering van ontwerpen van beeldende kunstenaars, zoals Aart van den IJssel

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

  • J. Blasweiler en K. Havelaar, Jacobastraat vooruit 1882-1994, Den Haag 1994, p. 60-62
  • K. Havelaar, “Zoppi Koperbewerking, een jubileum 1916-1996”, in Haagvaarder jrg.3, nr. 8.
  • P. Waayers, Markante en merkwaardige middenstanders. De verborgen passie in het Haagse kleinbedrijf, Den Haag 1999, p.100-105.
  • Website Zoppi