Historisch overzicht

1909 L.F. Wartna start stempelfabriek aan de Oude Molstraat 51-51a.

1922 Het bedrijf verhuist naar de Molenstraat 30.

1955 Verplaatsing naar overzijde van de Molenstraat op nr. 41.

2007 De winkel wordt opgeheven bij gebrek aan opvolging.

Afbeeldingen

Locatie(s)

Titel Adres