Historisch overzicht

1909 L.F. Wartna start stempelfabriek aan de Oude Molstraat 51-51a.

1922 Het bedrijf verhuist naar de Molenstraat 30.

1955 Verplaatsing naar overzijde van de Molenstraat op nr. 41.

2007 De winkel wordt opgeheven bij gebrek aan opvolging.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres