Na bijna driehonderd jaar moet de zaak gesloten worden, terwijl er met 5 vocalen en nog 21 andere letters toch nog voor de eeuwigheid tekst te maken is…

Historisch overzicht

1679 Gideon Backer sticht de boekhandel en geeft deze de naam Vijf Vocalen.

1706 Gideon Backer overlijdt. Zijn schoonzoon Gerrit Winterswijk neemt het bedrijf over.

1757 Johannes Thierry koopt in mei 1757 de boekhandel van de Hervormde Diaconie, erfgenaam van de weduwe Winterswijk. Zijn schoonzoon Cornelis Mensingh wordt later zijn compagnon.

1875 J.C.W. Mensingh verkoopt de zaak aan Maria Cornelia Visser-van Santen, de weduwe van de Haagse boekhandelaar M.J. Visser, die sinds 1854 in de Vlamingstraat 27 een boekhandel had, die hij in 1866 verplaatste naar de Wagenstraat 27. De zaak heet voortaan Mensingh & Visser.

1906 Mevrouw Visser-van Santen overlijdt. Haar zoon Jan Visser neemt de zaak over.

1932 Eigenaar Marie Johan Visser, (geb. 1888) verplaatst de zaak van de Wagenstraat naar de Kneuterdijk 11. De naam Vijf Vocalen wordt weer gebruikt.

1954 Ter gelegenheid van het 275-jarig jubileum verschijnt een publicatie. Het personeel biedt een herinneringsplaquette aan.
Inmiddels is M.J. Visser (geb.1888) zijn vader opgevolgd als directeur.

1956 M.J. Visser ontvangt de onderscheiding van de orde van Ridder van Oranje Nassau.

1974 De Vijf Vocalen fuseren met boekhandel Govers BV. Zij hebben boekhandels in de Korte poten, de Jan Hendrikstraat en in het winkelcentrum in Leidschendam en een schoolboekhandel aan het Calandplein.

1975 De algemene boekhandel wordt afgestoten, de Vijf Vocalen verkoopt allen nog schoolboeken.

1977 De oudste Haagse boekhandel, Vijf Vocalen sluit, door hoog oplopende schulden, de deuren. De twintig personeelsleden gaan mee naar het pas opgerichte Schoolboeken Servicecentrum

 

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

  • K. de Bruijn, Vijf Vocalen door 275 jaren; de geschiedenis van een Haagse boekhandel, Den Haag 1954.
  • http://devijfvocalen.nl/