Nog een loot uit de coöperatie ‘De Volharding’. Die overigens gesplitst zou kunnen worden in ziekenfonds én apotheek, maar ook kraamkliniek. Domela Nieuwenhuis sprak al over de organisatievorm ‘coöperatie’.

Historisch overzicht

1893 Oprichting van een afdeling Ziekenfonds als onderdeel van de ‘s-Gravenhaagsche Coöperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging ‘de Volharding’

1893 Opening Apotheek van de Afdeling Ziekenfonds in de Nieuwe Molstraat 14.

1902 De apotheek heeft 19.000 leden.

1906 het ledenbestand is opgelopen tot 26.000.

De apotheek krijgt een nieuw groot onderkomen in de Van Ostadestraat 202.

1941 Het ziekenfonds verlaat de coöperatie uit voorzorg van mogelijke maatregelen van de Duitsers richting coöperaties en gaat als zelfstandig orgaan verder onder de naam: “Onderlinge Waarborgmaatschappij Algemeen Ziekenfonds De Volharding”

ca. 1975 De apotheek verhuist naar de Boomsluiterskade.

2017 Azivo verdwijnt als ‘merk’ van de markt. De verzekerden zijn overgegaan naar Menzis.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal