Begonnen in een kosterswoning en met een aparte kistenmakerij is Innemée nu gevestigd naast begraafplaats Oud Eijk en Duinen. Vanwege het klantenbestand zijn ze onherroepelijk aan de Hofstad verbonden.

Historisch overzicht

1887 Oprichting van de firma door Willem (Wilhelmus Johannes) Innemee (1855-1917) onder de naam: ‘s_Gravenhaagsche Begrafenisvereniging Simplicitas.
Het begrip vereniging duidt op een mengvorm tussen begrafenisondernemer en begrafenisfonds, maar volgens de wet van 1855 onder de verenigingen viel.
Aanvankelijk is het kantoor gevestigd in de kosterswoning van de Willemskerk waar Innemee koster is. In de Oog in ’t Zeilstraat is een kistenmakerij.

1890 Innemee verzorgt de begrafenis van Koning Willem III.

1897 De aanschaf van eigen koetsen vereiste ook een koetshuis. Het bedrijf betrekt een pand aan de Hooikade

1907 Het bedrijf laat de term vereniging los en presenteert zich als N.V. ‘s-Gravenhaagse Begrafenisonderneming Simplicitas’.

Tussen 1887 en 1907 Het aantal begrafenissen neemt toe van 20 tot 352 per jaar.

ca.1912 De eerste auto word aangeschaft, een Spijker bedoeld voor vervoer naar het crematorium in Velsen.

1929 Het vervoerspotentieel bestaat uit: drie lijkkoetsen, negen volgrijtuigen, een kistenwagen, drie lijkauto’s en vier volgauto’s.

1932 Nieuwbouw aan de Hooikade 43-46 opgeleverd.

1934 De begrafenissen van Koning-moeder Emma en Prins Hendrik worden door Innemee verzorgd.

1962 Innemee verzorgt de begrafenis van Prinses Wilhelmina.

1992 Sinds 1992 is de firma ook actief op Walcheren.

1999 De firma wordt overgenomen door Monuta en gaat verder onder de naam Monuta Innemee. Het kantoor is verplaats naar de Laan van Eik en Duinen

2002 en 2004 De begrafenissen van Prinses Juliana en Prins Claus worden door Innemee verzorgd.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

  • K.C. Innemée en W.J. Innemée, Begraven in Den Haag. W.J. Inneée & Zn, 1887 -1987, Utrecht 1987
  • Wikipedia