Hoe bent u aan uw metier gekomen? Is dat ook toeval, zoals bij Verwey? Het auto-tijdschrift is géén toeval. Dat komt door een vriendschap van Lugard.

Historisch overzicht

1898 Oprichting bedrijf “Bureau voor Automechanische Vervoermiddelen” door Jacob Frederik Verwey (36). Verkoop merk Peugeot.
Verwey gaat een vennootschap aan met de zes jaar jongere Barend Evert Lugard.

1902 Omzetting van de firma in de Naamloze Vennootschap “Verwey & Lugard’s Automobiel Maatschappij”.

1898-1905 Vertegenwoordiging merk Peugeot. In 1905 komt daar Fiat bij en tijdelijk ook het merk Spijker. Vanaf 1908 wordt Fiat het hoofdmerk.

1905 Uitgifte eigen tijdschrift.

1923 Door ernstige financiële problemen opname in de Amsterdamse Rijtuig Mij. (ARM).

1943 Definitief einde bedrijf.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal