Medeoprichter van Puffelen is zo te zeggen ‘kunstenaar’. Hij ontwerpt o.a. voor plateelfabriek Rozenburg. Geen wonder dat het bedrijf waarde hecht aan mooi vormgegeven tapijtontwerpen.

Historisch overzicht

1900 Op 20 april wordt de  ‘s-Gravenhaagsche Smyrna Tapijtfabriek,N.V. opgericht.
De Nederlandsche Staatscourant vermeldt als doel:”het vervaardigen en verkoopen van allerhande soorten van tapijten, bij voorkeur Smyrnasche. Het drijven van handel hierin, en van al wat verder geacht kan worden tot dit vak te behooren”. Directeuren zijn de heren Van Puffelen en Tieleman.
De fabriek wordt gevestigd aan de Loosduinseweg 637.
De productie, voornamelijk handarbeid, vindt plaats naar eigen ontwerp.

De firma schrijft jaarlijks een prijsvraag uit voor kunstenaars voor het ontwerpen van een smyrna tapijt in moderne stijl. De resultaten worden tentoongesteld in Pulchristudio.

1904 Tentoonstelling van tapijten vervaardigd door de heer N. Le Grand  in ‘Het Modelhuis’ aan de Amsterdamse Keizersgracht.

1905-1918 De zaken gaan voorspoedig, jaarlijks wordt 4-5% dividend uitgekeerd.

1913 Vanwege verbreding van de Loosduinseweg wordt een onteigeningsprocedure gestart.

1919 Fusie met tapijtfabrieken uit Deventer en Rotterdam tot Koninklijke Verenigde Tapijtfabrieken..

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

  • ‘s-Gravenhage als Industriestad, Den Haag 1913, p.154-158.
  • informatie over de heer Van Puffelen