Ook het koninklijk huis heeft af en toe een loodgieter nodig. Slotboom & Zoon deden er opdrachten. Of de huidige loodgieters die Slotboom heten daar ook opdrachten hebben?

Historisch overzicht

1802 Aankondiging van de start van de loodgieterszaak van Willem Slotboom aan de Wagenstraat in Den Haag.

Vanaf 1815 De zaak bouwt enige reputatie op en krijgt diverse koninklijke opdrachten.

1870 Door de grote vraag naar perspompen en brandspuitmateriaal een bank- en vuurwerkerij opgericht met smidsvuur

1871 In dit jaar zijn 26 personen werkzaam in het bedrijf

1872 Een groot koperfornuis wordt geplaatst.

1878 Het personeelsbestand is opgelopen tot 70 mensen

1879 De eerste centrale verwarmingsinstallatie geëxporteerd en de focus verschuift in deze richting.

1921 Slotboom heeft een vestiging aan de Jacobsstraat 11.

1924 Verbouwing Zeestraat 74 tot magazijn en kantoor, naar ontwerp van architect L.J. Falkenburg.

1927 De eerste oliebranders worden uit Amerika geïmporteerd en in Den Haag en elders geïnstalleerd, o.a. in de Rotterdamse Bijenkorf. (Wendingen 1930)

1956 Bouw van een nieuwe werkplaats aan de Junostraat naar ontwerp van architect Reinerie.

1958 Een vergunning voor een met elektromotoren gedreven metaalbewerkingsinrichting en verfspuiterij met een las en snij-inrichting in een nieuw bedrijfspand aan de Junostraat.

1969 W. Slotboom & Zoon treedt toe tot de Steenkolen Handels Vereniging in Utrecht en zet het bedrijf nog onder eigen naam voort.

 

Werkzaamheden en producten

Aanvankelijk loodgieterswerk:

 • Met lood en zink, o.a. voor dakbedekkingen en schoorsteenbekledingen
 • Pijpwerk
 • Verhelpen lekkages
 • Ontstoppen
 • Pompen aftappen , pompen stellen
 • Brandspuiten
 • Perspompen
 • Centrale verwarmingsinstallaties
 • Airconditioning

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

 • Agendastukken 1860, nr 2817, 1870, nrs. 4966 en 5238, 1875, nrs. 3233 en 3282, 1924, nrs. 16550, 17832 en 22593
 • Gemeente Verslagen 1871-1878, 1919-1925
 • Hinderwetvergunningen, bnr. 1426, inv.nr. 3675
 • Zo werkt Den Haag, Den Haag 1958, p. 111.
 • Haagsche Courant, 3 januari 1969