Pas op dat je nu niet te hard van stapel loopt, anders moet straks het hele project wéér op de helling. Scheepstaal, toegepast in het dagelijks leven.

Historisch overzicht

1902 Onderhandelingen gemeentebestuur over exploitatie van een scheepswerf aan de voorhaven.

1903 Sleephelling in aanbouw.

1904 Sleephelling gereed.

1905 Oprichting Sleephelling Maatschappij Scheveningen (SMS).
Doelstelling van de werf: schoonmaken, breeuwen en teren bomschuiten en zeilloggers alsmede kleine reparaties.

1909 Uitbreiding met 4e hellingbaan.

1911 Uitbreiding met 5e hellingbaan.

1913 Besluit oprichting Scheveningsche Scheepsbouw Maatschappij (SSM).

1922 Ontbinding SSM.

1924 SMS krijgt gehele werkterrein ter beschikking inclusief machine- en constructieloods.

1935 Akkoord verhuur terrein met nieuwe hellingbanen aan de 2e binnenhaven aan de SMS.

1942 Oude hellingbanen onbruikbaar door plaatsing tankversperringen en andere verdedigingswerken van Duitse bezetter.

1944 Stopzetting werkzaamheden SMS door de Duitsers.

1945 Hervatting werkzaamheden SMS.

1949 Aanleg scheepsbouwhal van 90 m lengte en 16,5 m breedte.

1950-1955 Bouw kantoor met woonhuis mededirecteur, pand met magazijnruimten, platenloods en timmermanswerkplaats.

1955 50-Jarig jubileum.

1975 SMS diep in de rode cijfers.

1979 SMS failliet.

1980 Voortzetting sleephellingen als reparatiewerf door firma Hoogenraad en Kuyt; ontmanteling loodsen.

1996 Wijziging naamstelling vennootschap in Hellingbedrijf Scheveningen.

2005 Aankoop werfterrein door projectontwikkelaar Malherbe.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal