Al vroeg hebben de Rademakers internationale ambities. Helaas duurt dit niet lang. En toch…, wie geeft er nu niet zijn buitenlandse gasten een zakje Rademaker’s hopjes mee naar huis?

Historisch overzicht

periode Havenkade (1888 – 1902)

1888 Aankoop van het fabrieksgebouw van de voormalige nettenfabriek M. Parser & Co aan de Havenkade.

1889 De oprichting van de ‘Chocolaad- en Cacaofabriek De Arend’ aan de Havenkade in Scheveningen. Er wordt gebruik gemaakt van een stoommachine van 25 PK waarmee de machines in de fabriek centraal worden aangedreven.

1899 Er wordt een werkmaatschappij opgericht: De Maatschappij tot Exploitatie van Rademaker’s Cacao- en Chocoladefabrieken. De firma krijgt een vorm van een Naamloze Vennootschap zodat bedrijfskapitaal kan worden aangetrokken om te kunnen uitbreiden.
Start van een fabriek in Keulen en oprichting van een fabriek in Coventry.

1900 Het recht wordt verkregen voor het voeren van het predikaat ‘Koninklijk’.

1901 Bij een grote brand wordt de fabriek grotendeels in de as gelegd.

1904 Beide buitenlandse fabrieken, die in Coventry en Keulen worden gesloten. Er ontstaat wrevel tussen J.P. Rademaker en Frank Rademaker, die het bedrijf in Londen leidde. Beide zouden later uit elkaar gaan en Frank startte een fabriek in Rotterdam.

1902 J.P. Rademaker legt zijn functie als directeur neer en zijn zonen Willen en Frans nemen zijn taken over.

periode Laan van Meerdervoort (1902 – 1918)

1902 De nieuwe fabriek aan de Laan van Meerdervoort wordt in gebruik genomen. De overgebleven machines uit Scheveningen worden overgebracht.

1903 De eerste voorzichtige winst wordt behaald, die in 1905 oploopt tot f 23.398,94.

1904 De oprichting van een chocoladefabriek in Rotterdam door Frank Rademaker.
Er volgen in die jaren diverse uitbreidingen van de fabriek aan de Laan van Meerdervoort en een nieuwe stoommachine van 300 PK wordt geplaatst. Inmiddels werken er 200 personeelsleden bij het bedrijf.

1911 De invoering plaats van de 10-urige werkdag voor vrouwen en kinderen.
Er zijn diverse eigen winkels onder de naam ‘Chocolaterie l’Aigle’ verdeelt over de stad: Hoogstraat 9, Schoolstraat 23, Boekhorststraat 122, Piet Heinstraat 83 en Herengracht 2.

1916 J.P. Rademaker overlijdt in Rotterdam.

periode Slachthuiskade (1918 – 1938)

1918 In de nieuwe industriehaven, de Laakhaven, wordt grond in erfpacht genomen om een nieuwe fabriek te gaan bouwen.

1921 Start van de bouw van de nieuwe fabriek aan de Slachthuiskade / Laakweg. De bouw wordt geschat op f 700.000,-.

1923 De oplevering van de nieuwe fabriek is een feit.

Ca. 1923 De eerste Ford bestelwagen wordt in gebruik genomen

periode Waldorpstraat (1938 – 1971)

1938 Aankoop van de voormalige papierfabriek Van Straaten en Boon aan de Waldorptstraat en verkoop van de fabriek aan Slachthuiskade aan de radiatorenfabriek Van Heijst.
Een deel van de chocolademachines wordt verkocht. Het betekent een inkrimping van het bedrijf door de malaise, stijging van grondstofprijzen en de daling van de verkoopprijzen. Het aantal arbeidsplaatsen is terug gebracht tot 160.

1949 wordt het 50-jarig jubileum van de Maatschappij groots gevierd.
Het is tevens 75 jaar geleden dat J.P. Rademaker de eerste Rademaker’s Hopjes fabriceerde.

1950 De introductie van de bestelauto ‘Europa Cruiser’ met carrosserie van de firma Van Koppen uit Rijswijk op een chassis van een Ford V8.

Jaren 50 De chocoladeproductie loopt gestaag terug. De hopjesproductie wordt daarentegen sterk uitgebreid.

Jaren 60 Een sterke inkrimping van het personeel door mechanisering. Het betekent dat er nog 70 werknemers in dienst zijn.

1970 De directieleden willen stoppen met hun werkzaamheden en zoeken een overnamekandidaat.

1971 Overname van de firma Rademaker door Droste uit Haarlem. De machines en de fabricage wordt overgebracht naar Haarlem. De gebouwen aan de Waldorpstraat gaan over in eigendom van Ruys Exploitatie Maatschappij.

periode Haarlem

1975 De firma Droste wordt overgenomen door Van Nelle.

1976 Overname van de firma door Standard Brands Inc.

1981 Er vindt een fusie plaats met Nabisco Inc tot Nabisco Brands Inc. De productie blijft bij Droste in Haarlem

1986 De aandelen van Droste gaan via management-buy-out naar de Dutch Cocoa & Chocolate Holding B.V. waarin merken Rademaker, Ringers en Blooker worden ondergebracht. De productie blijft aanvankelijk in Haarlem, maar wordt later overgebracht naar Amsterdam. Tegenwoordig worden de Haagse Hopjes in Italië geproduceerd.

Productie

Chocolade
Chocoladerepen
Haagse Hopjes
toffees Priora
choco-ijs
bonbons

Directeuren

J.P. Rademaker 1889 – 1902
W. Rademaker 1902 – 1941 (overleden)
F. Rademaker 1902 –
P.J. Rademaker 1941 – 1969
W.F. Rademaker 1941 – 1969

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

  • C.F.C.G. Boissevain, “De enige echte. De geschiedenis van het bedrijf Rademaker, producent van het Haagsche Hopje”, in Die Haghe , 1993, p.48-87.
  • M.R. van der Krogt, Een baron in koffie, 1792-1992, z.pl. 1992.
  • Archief Rademaker, Haags Gemeentearchief