De vooruitgang valt niet te stoppen: Meelfabriek naast korenmolen. Maar brandgevaarlijk blijft het. De krant stond er vol van.

Historisch overzicht

1890 Nicolaas Blonk koopt molen ’t Hert en stoommeelfabriek aan de Vliet bij de Venestraat (Leidschendam) van Willem Kempenaar

1900 De oude locomobiel wordt vervangen door een stoommachine van 60 PK

1905 De wieken van de korenmolen worden verwijderd

1921 Het pand brandt af en wordt in 1925 herbouwd.

1927 Op 17 augustus brandt het pand wederom af en wordt andermaal herbouwd.

Eind jaren 60 Werkzaamheden worden beëindigd en de fabriek wordt gebruikt als opslag voor de firma Hakaf, handelaar in kachels en haarden.

1974  Complex gesloopt waarvoor in de plaats 13 drive-in woningen worden gebouwd.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

H. Brouwer Schut, “Industriemolens rondom de Leytsche Dam”, in F.H.Chr.M. Daams en J.D. de Korte, Over, door en om de Leytsche Dam. Geschiedenis van een gouden gemeente, Leidschendam 1988, p. 163-171.