Verduurzaamde levensmiddelen waren het eerst. Het grote succes echter op deze locatie zijn verven en inkten met als specialiteit brandvrije verf, driemaal beter en goedkoper, waarmee Premier de krant haalt.

Historisch overzicht

1909  Oprichting van de verffabriek door D.N. Lotsy. Hij kocht een recept voor carbolineumverf en start daarmee een verfmakerij in Dordrecht: Premier.
1910  M.G. Verheij wordt directeur van de fabriek. Hij studeerde in 1908 af als ingenieur scheikunde en begint in 1909 als directeur van de Oud-Hollandsche Olievervenmakerij in Scheveningen, die voornamelijk verf voor kunstschilders vervaardigde. De naam van de firma wijzigt in Lak- en verffabriek Gebr. Verheij.
1914-18  Tijdens de Eerste Wereldoorlog groeit het bedrijf sterk, dat uiteindelijk uitmondt in een verhuizing.
1921  Verhuizing van de verffabriek vanuit Dordrecht naar Loosduinen: de Gevers Deynootstraat en later in dat jaar naar de voormalige Westlandsche Stoomfabriek van verduurzaamde levensmiddelen, de Boontjesfabriek aan de Tramstraat. De firmanaam wijzigt opnieuw, nu in Premier, vh. Gebr. Verheij.
Een drukinktafdeling wordt aan het bedrijf toegevoegd.
1932  Uitbreiding voor de nitro-celluloselakken.
1933  Premier gaat brandvrije verf verkopen. De verf is “de helft minder zwaar dan den Engelsche, strijkt driemaal beter uit en is een derde in prijs”. De verf wordt vooral gebruikt voor schepen, loodsen, militaire doelen en schouwburgen.
In België heeft het bedrijf ook een fabriek en in Frankrijk werkt een fabriek volgens het procedé Premier.
1939  Aantal huizen aangekocht in de Lisztstraat voor het bedrijfskantoor.
1948  Directeur Verheij trekt zich terug uit het bedrijf.
1949  De firma is een NV en wordt verkocht en maakt vervolgens deel uit van de Rotterdamse verffabriek Molijn & Co.
1953  De productie van zeefdrukinkt start.
Jaren 50  Het productassortiment bestaat uit verven voor de huisschilder, constructieverven, industriële lakken, boekdruk- en diepdruk- en zeefdrukinkten, beitsen en meubellakken. De firma levert aan rijks- en gemeente-instellingen, scheepswerven en bouwbedrijven en inkt aan dagbladpers en grote drukkerijen.
1959  Bijna geheel vernieuwde machines. Viering 50 jarig bestaan met een receptie in Hoornwijk. Woningbouwplannen voor de locatie maken dat het bedrijf zijn vertrek aankondigt en naar ’s-Gravenzande verhuist. De firmanaam wijzigt in Manders Premier.
1994  Het bedrijf wordt overgenomen door de het Amerikaanse Flint Ink Group, wereldmarktleider in de druk, verpakkings- en kleurverwerkende industrie.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

  • Graficus, 40ste jrg, 1959, nr.47.
  • A. Stig, “Verffabriek Premier experimenteert met ‘brandvrije verf’, Verf & Inkt, 2009, nr.5.
  • Het Vaderland, juni 1933.