Historische zoetigheden als zuurtjes (drops) en dessertwerk maken Paré groot en bezorgt het bedrijf internationale faam. Hun grote fabriek met fabrieksschoorsteen met firmanaam bepaalt decennia het beeld van de Laakhavenentree.

Historisch overzicht

1899  G.H.  Paré start in een achteraf straatje Paré & Co. De productie bestaat uit drops, allerlei soorten zuurtjes en dessertwerken, fondants, noga’s, bruidsuikers.

1902  Door het succes wordt  het bedrijf verplaats een grotere locatie aan de Loosduinseweg 323-325.

1906  Deelname aan de bakkerijtentoonstelling in het Paleis voor Volksvlijt in Amsterdam.

1906  Verhuizing naar de Koninginnestraat 28-38, de vroegere bakkerij van Coöp De Volharding.
Het bedrijf werkt met een stoommachine van 8 PK.

1910  Omzetting van de firma in een NV met een bedrijfskapitaal van f 100.000,- en met als directeur G.H. Paré.

1914  De heer C.J.L. De Jong wordt directeur van het bedrijf en geeft het een “brede vleugelslag” volgens de krant Nederland De Amsterdammer uit 29 juli 1939 bij het 40 jarig bestaan en zijn  25-jarig directeurschap.

22 oktober 1915  Een grote brand legt de fabriek grotendeels in de as, maar het bedrijf is verzekerd.

Maart 1918  Deelname aan de Jaarbeurs te Utrecht.

1930  De bouw van een tweede grote fabriek aan de Slachthuiskade 9. De fabriek in de Koninginnestraat draait nog enige tijd door.
De voorzijde van de fabriek staat aan de Slachthuiskade en loopt door tot aan de Laakweg. Daar bevindt zich het ketelhuis en de machinekamer.
Er wordt wereldwijd geëxporteerd: Londen, Brest, Batavia, Kaapstad, Charleroi.
In deze topjaren werken er 250 mensen bij het bedrijf.

1939  Het 40-jarig bestaan wordt gevierd met een gezamenlijke boottocht met de directie en het personeel op 27 juli. Op de dag ervoor is er een receptie in het restaurant Seinpost.

1939  Een neonreclame op het dak geplaatst.

1958  Er zijn 158 mensen in dienst.

1961  Oud-directeur De Jong overlijdt.

Juni 1964 Paré wordt failliet verklaard.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

Nederland De Amsterdammer, 29 juli 1939.
De Stem, 1979.