De derde brouwerij van de stad en zelfs de langst bestaande, met het eerste in Nederland gebrouwen Beierse bier, maar helaas de tijd haalde het bedrijf toch in.

Historisch overzicht

1687  Oprichting van een nieuwe bierbrouwerij, de derde in het dorp Die Haghe, ondanks bezwaren van de Staten van Holland en de steden Delft, Rotterdam en Dordrecht.
De brouwerij weet zich te handhaven terwijl de bierconsumptie afnam ten gevolge van een economische neergang in die tijd. De brouwerij richt zich op de Haagse markt.

1828  H.L. en L.N. Maarschalk kopen de brouwerij en azijnmakerij.

1840  De brouwerij te koop aangeboden als “kapitale en weldoortimmerde bierbrouwerij”.
De brouwerij bezit dan twee brouwinstallaties, een mouterij met grote moutvloer, en twee eesten, grote kelders en opslagzolders, een eigen kuiperij en een rosmolen voor het oppompen van water en rondpompen van bier.

1842  Marinus Perk, zoon van een Delftse brouwer en Adriaan Allot, wijnhandelaar neemt de brouwerij over.

1844  Advertentie in Dagblad van ’s-Gravenhage waarin aangekondigd dat er ‘Beijersch bier’ is gebrouwen.

1856  De brouwerij is een aantal keren vergroot en Gedeputeerde Staten melden dat voor ‘goede rekening ’Beijers bier’ wordt gebrouwen.

1856  Bouwplan voor een grote “Beijersche Stoombierbrouwerij” aan het kanaal naar Scheveningen in de duinen. Bestaande uit een groot brouwhuis met twee brouwketels, waterketel, stoomketel, stoommachine, pompen, meel- en hopzolder, gerstzolder met moutvloer, twee eesten, Beiersche kelders, twee bierpakhuizen, kuiperij en een eigen gasfabriek. Totaal beslaat het plan 3.300 m².
De bedoeling is om hiervoor een Naamloze Vennootschap op te richten met 250 aandelen van ƒ 1.000,-.

1859  Door uitblijven van genoeg geldschieters verdwijnt het plan van tafel.

1860  Perk verkoopt de brouwerij aan de Haarlemse brouwersfirma Lans en Zoon en vertrekt als expediteur naar Indië.

1886  De brouwerij is eigendom geworden van A. van Rijn & Zoon.

1904  Levering van helder duinwater ijs.

1913  Einde van de dan 226 jaar oude brouwerij aan de Prinsegracht.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

M. Daane, Bier in Nederland, Amsterdam/Antwerpen 2016

M. Daane, “De Drie Kruisen en de Stoombierbrouwerij NV”, Haagvaarder, jrg.22 november 2015, nr. 87.