De meelfabriek van Koechlin en Nicola werd zelfs bezocht door leden van het Japanse keizerlijk huis. Later was de verwoestende brand zo’n spectaculair gezicht dat Koning Willem III kwam kijken.

Historisch overzicht

1856 Op 7 februari geeft de gemeente Voorburg een ‘verklaring van geen bezwaar’ af voor de oprichting “eener stoomkorenmolen aan de belending onzer gemeente aan het buiten verblijf Haagzicht”.

1856 Josue Emile Koechlin sticht samen met zijn schoonvader, de Haagse bakker Nicola, aan de Trekvliet, een grote stoommeelfabriek met een capaciteit van 85.000 balen per jaar.

1859 De capaciteit wordt verdubbeld door naast de bestaande fabriek nog een fabriek te bouwen.

1880 Het bedrijf wordt door brand geheel verwoest, en in 1881 herbouwd

1903 Door middel van twee wissel- en een gelijkstroomdynamo wordt het bedrijf geëlektrificeerd en wordt het drijfwerk’ door stoom in beweging gebracht.

1937 Het bedrijf verhuist  wegens te weinig uitbreidingsmogelijkheden naar Leiden.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

  • Léon van Adrichem, “Stoommeelfabriek van Nicola Koechlin & Co.”, Haagvaarder, jaargang 7, nummer 24, februari 2000