Als je denkt dat er pas na de privatisering en het afschaffen van de monopolie positie van PTT/KPN, beweging in de telecommarkt komt, heb je het mis.

Historisch overzicht

1921  De Bell Telephone Manufacturing Company, afdeling Nederland en Indië schrijft zich in bij de Kamer van Koophandel Den Haag.

1924  Bijkantoor wordt geopend van de Belgische Bell Telephone Manufacturing Company en vestigt zich de voormalige fabriek van de NHMT aan de Scheldestraat.

1925  Overname door IT&T (International Telephone and Telegraph Corporation).

ca. 1935  Start de eigen telefoonproductie.

1940  Wijziging naam in Nederlandsch Standard Electric Mij NV.

1946  In het kader van de naasting en opheffing van de Nederlandse Siemens telefoonfabriek neemt Standard het terrein van de Siemens telefoonfabriek aan de 1e van der Kunstraat van de Staat der Nederlanden over.
Hier worden onder meer apparatuur voor telefonie en telegrafie vervaardigd en ook voor relais, transformatoren, gelijkrichters, signalering en radio.

1967  SE wordt een zelfstandige dochteronderneming van ITT.

1967  In gebruik name nieuw kantoorgebouw K aan de 1e van der Kunstraat.

1979  Een grote reorganisatie vindt plaats, die een bedrijfsbezetting tot gevolg heeft.

1983  Nieuwbouw aan de Kerketuinen voor fabriek en kantoor. Hier worden onder meer Systeem 12-centrales geassembleerd en getest en Amanda-bedrijfstelefooncentrales.
De metaalafdeling is verdwenen en ook kabelbomen worden niet meer gemaakt.
In de nieuwe fabriek wordt vooral maatwerk geleverd in kleine series en ook zeer complexe projecten.
Nieuwe productielijnen zijn er voor afwerking van hoogwaardige metaalwerk en het assembleren van printplaten. Het assortiment telt op een geven moment 3500 verschillende printplaten in 250 types met elk ongeveer 200 verschillende componenten.

1985  ITT wordt verkocht aan het Franse CGE. In de nieuwe fabriek werken dan 200 mensen.

1987  CGE formeert samen andere onderdelen en in Den Haag verandert de naam in Alcatel.

1990  Opdracht voor de fabricage van ‘Flexcables’ voor de Stinger-luchtdoelraket. De ontspanning tussen Oost en West leidt tot bezuinigingen in de krijsmacht en vervolgcontracten blijven uit.

1992  De fabriek aan de Kerketuinen sluit en daarmee stopt de productie van telecomapparatuur.

1993  Er wordt een nieuw kantoorpand betrokken door Alcatel in de Plaspoelpolder, dat dienst gaat doen als Nederlands marketing en engineering-huis.

2006  Alcatel fuseert met Lucent en gaat verder als Alcatel-Lucent.

2015  Overname van Alcatel-Lucent door Nokia, waarbij de naam Alcatel-Lucent verdwijnt.

Productie

Start met reparatie en assemblage en productie onderdelen telefoons en centrales
telefoons voor de PTT
Nadat de PTT het alleenrecht verwerft voor de productie van telefoons wijzigt de productie in huis- en andere telefooninstallaties,
zowel eenmalige als in serie geproduceerde installaties

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

  • Nederlandsche Standard Electric Mij N.V., Den Haag 1950
  • T.C. Lof, 125 jaar bellen met Bell. De geschiedenis van de Nederlandsche Electric Mij, haar voorgangers en opvolgers, Rijswijk 2005
  • Website Telecommunicatie Erfgoed Stichting