Jammer dat een succesvol bedrijf met een product waar veel ‘know how’ voor nodig is en dat meer dan 80 jaar bestaat, toch het loodje moet leggen.

Historisch overzicht

1834 Johannes Bernardus Cuijpers, zoon van vioolbouwer Johannes Franciscus Cuijpers, adverteert als ‘verkoper en stemmer van pianos’s’. Een jaar later heeft hij het over ‘piano’s die zijn vervaardigd in zijn ateliers’ Het bedrijf is dan gevestigd aan de Kalvermarkt.

1836 Achter het pand Westeinde 37 wordt een bedrijfsgebouw gebouwd; dit staat aan de Vleersteeg (Kromme Elleboog).

1840 Cuijpers overlijdt en zijn zoon Johannes Franciscus heeft dan al het bedrijf overgenomen.

1849 Het bedrijf krijgt het predikaat ‘Koninklijk’.

1861 De duizendste piano wordt afgeleverd.

1870 De productie stijgt nog steeds en het bedrijf telt 20 werknemers

1881 J.F. Cuijpers overlijdt. Zijn zoon Joseph M.I. Cuijpers neemt de leiding over.

1884 Een grote brand vernietigt de werkplaatsen en de gehele voorraad.

1901 De 5000ste piano komt uit de werkplaats en tien jaar later volgt de 8000ste.

1916 Mede door de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog komt het bedrijf in moeilijkheden en komt het bedrijf te koop. Uiteindelijk neemt bedrijfsleider L.C. Jacobi de voorraden over. Hij vestigt een nieuw bedrijf aan de Regentesselaan 123. Cuijpers – hij overlijdt in 1929 – vertrekt uit de panden en het bedrijfspand aan de Korte Vleerstraat wordt gebruikt door NV Industrie en Handelsmij. Melior, fabriek van radiokasten. Dit pand wordt rond 1965 gesloopt.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

Hans Klomp, “Koninklijke Nederlandse Pianofabriek J.F. Cuijpers, Westeinde 37”, Haagvaarder 81

Presentatie Haagvaarder 97 bij Stichting Pianobouw Nederland.