De bewoners van het kasteel de Binckhorst, krijgen een aannemer als buur. Met grote machinehallen, en een lawaai! Maar buurman bewaart de vrede en bouwt een paleis voor ’s Gravenhage.

Historisch overzicht

1899 Oprichting van de aannemerij H.F. Boersma.

1920 De firma koopt een kavel direct naast het kasteel de Binckhorst en aan het water van de Trekvliet. Hierop wordt een bedrijfshal gebouwd bestemd voor de metaalbewerkingsafdeling.

1921 De werkplaats krijgt een autogene las- en snijinrichting.

1927 Bouw timmerfabriek op terrein aan de Binckhorstlaan, een elektrisch aangedreven houtbewerkingsinrichting.

1931 Uitbreiding met kantoorgebouw en een bestaand gebouw wordt ingericht als timmerfabriek en er verrijzen drie houtloodsen en een uitbreiding met een lakspuitinrichting.

1938 Het machinepark wordt uitgebreid met 23 elektromotoren.

1958 In het bedrijf zijn 58 elektromotoren met een vermogen van 260 PK in gebruik.

1969 Fusie met Ballast tot Ballast Nedam Groep. Nedam gaat zich richten op de utiliteitsbouw.

Uitgevoerde werken

Vredespaleis
Hotel De Twee Steden
Grand Hotel Centraal
Voor Linden, Wassenaar
Magazijnen Pander
Lunchroom Lensvelt Nicola, Veenestraat
Ostadewoningen

Fabrieksgebouwen

Mutters
ZHB
Kon. Brood en Beschuitfabriek
Knuijver

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

  • Dep. ‘s-Gravenhage van de Maatschappij van Nijverheid, ‘s-Gravenhage als industriestad, Den haag 1913, p. 18-28
  • K. Havelaar (red), De Binckhorst, bedrijventerrein in beweging, Den Haag 2012
  • N.V. Nederlndsche Aanneming Maatschappij v/h Fa. H.F. Boersma Hoofdkantoor ‘s-Gravenhage, Den Haag 1934