Historisch overzicht

1910 J.G. Haquebord start met een koperbewerkingsatelier aan de Nieuwe Molstraat.

1911 F. Vaarzon Morel wordt aangetrokken als ontwerper.

1914 Opening van de nieuwe fabriek met toonzaal en modelkamers.

1916 In het atelier werken 64 personen en draaien 11 elektromotoren.

1920 De fabriek is verder uitgebreid en er werken 135 personen. De aandrijving verloopt via 28 elektromotoren.

1921 De firma Cuprera gaat failliet.

Producten

voorwerpen voor huishoudelijke gebruik:
lampen, haardplaten, haard ombouw, candelabers, parapluibakken, theebladen, inktstellen, pendules, kolenemmers

Afbeeldingen

Locatie(s)

Titel Adres

Bronmateriaal

  • Verslagen Kamer van Koophandel 1916 en 1920
  • ‘s-Gravenhage als industriestad, Den Haag 1913
  • Het Leven, jrg. 9, 1914, p. 410-411
  • Catalogus Cuprera, 1918