Historisch overzicht

1884 Start van de drukkerij aan de Herderstraat 5 met als basis een oudere drukkerij-inventaris uit de familie. Gestart wordt met 9 persen, waarvan enkele aangedreven met gaskracht.

1886 Begin van de uitgeverij met de ondertekening van de overdracht van het copyright door auteur Frederik van Eden van zijn boek De Kleine Johannes.

1890 De eerste druk van De Kleine Johannes in boek verschijnt.

1897 Het personeelsbestand is uitgegroeid tot 80 werknemers.

ca. 1900 De firma noemt zich stoom- en snelpersdrukkerij en werkt in boekdruk, steendruk en koperdruk en aluminiumdruk.

1911 De eerste verbouwing vindt plaats. Een deel van oude gebouwen aan de Herderstraat worden gesloopt en er verrijst een nieuw gebouw.

ca. 1914 De drukkerij gaat bankbiljetten drukken.

1957 Start van een nieuw personeelsblad: de Herdersfluit, verscheen tot 1973.

1959 Het bedrijf viert zijn 75-jarig bestaan en heeft bijna 400 werknemers in dienst.

1965 Bouw van de nieuwe drukkerij aan de Fluwelen Burgwal.

1970 Het bedrijf gaat op in Edicom BV vanwege een fusie met Van Goor Zonen’s Uitgeverij

Directeuren

J. Eekhout 1925-1946
O.L.Eschauzier (1925-1947)
F.J. Eekhout (1946 – ?)

Afbeeldingen

Locatie(s)

Titel Adres

Bronmateriaal

De Herdersfluit, jubileumuitgave, 1884-1959, Den Haag 1959