Weer zo’n heerlijk ouderwets woord: Passement is de verzamelterm voor decoratieve textielproducten zoals banden, franjes, koorden en galons. Je kunt het passement-vak nog leren in het textielmuseum in Tilburg.

Historisch overzicht

1858  A.A. Knuijver richt een borduur- en passementfabriek op met galonweverij. Hij werkt voornamelijk voor de militaire markt. Personeelsbestand van zes personen.

1866  Start met militair passementwerk en er worden enkele weefgetouwen voor galons aangeschaft.

1898  De productie neem toe, er wordt aan de overzijde van de fabriek grond aangekocht en daar verrijst een nieuw fabriek. Hier worden grote weef- en koordmachines geplaatst.

1898  De firma wordt Koninklijk.

1900  Beide zonen, die al in de zaak werkzaam zijn, worden vennoot in A.A. Knuijver & Zonen.

1901  De fabriek gaat ook meubelpassement vervaardigen.

1904  De gasmotor voor de aandrijving van de machines doet zijn intrede.

1907  Inrichting om garens te verven gestart.

1911  De oprichter A.A. Knuijver overlijdt. De zaak wordt door beide zoons voortgezet.

1913  De jongste zoon gaat met het bedrijf door. In dat jaar zijn er 32 personen werkzaam, waaronder vier vrouwen.

1936  Opheffing van de firma.

Producten + Leverancier

verschillende borduursels, galons en passementeriën voor Ministerie van Koloniën voor het Oost-Indische leger
en 6 regimentvaandels voor het Ministerie van Oorlog

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal