Het eeuwenoude ambacht van de steenhouwer leeft voort in deze historische firma, die ruim 100 jaar in Den Haag vertoefde onder meer aan de Loosduinsekade en later Loosduinseweg.

Historisch overzicht

1890  11 september start Gerardus Keuzenkamp de steenhouwerij in Woerden.
1891  Op 20 juni vraagt G. Keuzenkamp de gemeente Vlaardingen vergunning voor het oprichten van een steenhouwerij aan de Liesveldschelaan omdat het bedrijf mogelijk ‘gevaar, schade of hinder’ kan veroorzaken. Op 5 augustus van dat jaar staat de eerste advertentie in de Nieuwe Vlaardingsche Courant.
Het bedrijf levert uit voorraad marmeren schoorsteen- mantels, Tegels, Platen en lambriseringen, grafzerken, slijpstenen én ‘echte witmarmeren slijp à 10 cent per kop’.
1892 – 1895  Uitbreidingen: Op 30 april 1892 wordt er vergunning gevraagd voor het oprichten van een steenhouwerij aan de Nieuwelaan welke op 16 mei wordt verleend, en in 1895 volgt er een uitbreiding aan de Emmastraat in Vlaardingen. Tussentijds staan er annonces in de krant waarin personeel wordt gezocht: steenhouwers en flinke leerjongens.
1898  Het personeel is zeer tevreden, in de Nieuwe Vlaardingsche Courant lezen we: “PERSONEEL der Steenhouwerij van G. Keuzenkamp brengt hiermede aan hun Patroon en ook aan de Patroons der Metselaars en Stucadoors hun hartelijken dank, voor den genotvollen dag van 31 Augustus 1898. Vlaardingen, 3 September 1898.”
1899  G. Keuzenkamp maakt de uitbreidingsstap naar Scheveningen en opent een filiaal in Scheveningen aan de Seinpoststraat. In Den Haag huurt hij een stuk grond van de HIJSM aan de Loosduinsekade voor opslagterrein, werkplaats en woonhuis..
1900  Ook nu wordt regelmatig extra personeel gevraagd. Een Meesterknecht krijgt dan 18 gulden in de week betaald.
In september van dit jaar laat G. Keuzenkamp met ondersteuning van de architecten Meijer en Rademaker inschrijven op het bouwen van een steenhouwerij met bovenwoning aan de Loosduinschekade (terrein Engelenburgh) in Den Haag. De locatie aan het water maakt vervoer eenvoudiger.
1901  In dit jaar stoot Keuzenkamp de steenhouwerij aan de Emmastraat in Vlaardingen af. Hij vindt er een opvolger voor.
1915  Keuzenkamp geeft de mogelijkheid tot het vrij storten van puin op zijn terrein aan de Loosduinschekade. Het machinaal zagen en polijsten van natuursteen geïntroduceerd.
1916  Keuzenkamp verkrijgt vergunning tot het oprichten van een smederij in zijn steenhouwerij in perceel Loosduinschekade no. 101, Joubertstraat 1 en 20 en hij zoekt dan meteen een bekwame smid voor het ‘uithalen’ van steenhouwersgereedschap.
1919  G. Keuzenkamp overlijdt op 24 november. Hij heeft drie zoons die de zaak overnemen. Teun, Jan en Gerardus. Keuzenkamp.
1920  Vanaf dit jaar adverteert Keuzenkamp wekelijks in de Nederlandse Staatscourant. Dit zal tot in 1925 duren.
1925  Keuzenkamp krijgt vergunning tot het uitbreiden van de steenhouwerij met door elektromotoren gedreven steenbewerkingsinrichting en smederij, in de percelen Loosduinschekade 101, Joubertstraat 1 en 20, onder meer door het bijtrekken van de percelen Smitstraat 23 en 25.
1927  Op 3 juni 1927 zorgt Keuzenkamp voor een primeur: een showroom voor grafmonumenten aan de Laan Eik en Duinen 103, in de nabijheid van twee begraafplaatsen. Het voormalige herenhuis wordt er flink voor verbouwd en krijgt grote spiegelruiten zodat de tentoongestelde grafmonumenten en urnen goed te zien zijn.
1930  Drie toonzalen voor grafmonumenten geopend aan de Loosduinseweg, hoek Kamperfoeliestraat.
1930 Aan de Vennootschap onder de firma Steenbouwerij en Natuursteenhandel G. Keuzekamp, wordt door B en W toestemming gegeven voor het oprichten van een Steenhouwerij en een smederij met door elektromotoren gedreven werktuigen en van een door een elektromotor gedreven” loopkraan, een en ander op een gedeelte van het spoorwegemplacement, gelegen nabij de Reitzstraat, de Koekstraat en de Pretoriusstraat, toegankelijk bij het perceel Loosduinschekade no. 100. Niet duidelijk is of dit nu een werkelijke uitbreiding is of dat de juridische vorm van het bedrijf is aangepast en deze vergunning hernieuwd is uit gegeven.
Op 11 september bestaat het bedrijf 40 jaar. Het wordt op 18 oktober groots gevierd. Als dank wordt het gezamenlijke personeel een reis aangeboden naar de wereld tentoonstelling te Antwerpen.
1934  In februari opent Keuzenkamp op een derde locatie een showroom aan de Hofweg 1. In de etalages op de begane grond worden beelden, uitgevoerd in Carrarisch marmer, getoond.
1950  Steenhouwerij Keuzenkamp bestaat 60 jaar. Er wordt een krans gelegd op het graf van de oprichter G. Keuzenkamp. Het diamanten jubilee wordt gevierd met een personeelsreis naar de steengroeven van Soignier in België. Het personeel biedt de directie een tweetal gebrandschilderde ramen, vervaardigd door de Voorburgse glazenier Henk Aserslagh, ter plaatsing in de directiekamer aan.
1960  Op 27 augustus overlijdt J. Keuzenkamp, 63 jaar. Zoon Gerardus wordt aan de directie toegevoegd.
1962  De firma omgezet in een Naamloze Vennootschap. De NS zegt het huurcontract voor de werkplaats en opslagplaats op.
1965  In Etten-Leur wordt een nieuwe vestiging gebouwd met ruimte voor opslag en er komt
een productiehal.
1966  Filiaal te Leiden geopend. In deze jaren een samenwerkingsverband aangegaan met de firma Marcelis.
1973  De NV-vorm wordt in B.V. omgezet.
1983  G. Keuzenkamp Jzn draagt de directie over aan zijn zoon Geradus Jan Keuzenkamp.
1990  Het 100-jarig bestaan wordt gevoerd, onder meer door de uitgave van een brochure met de bedrijfsgeschiedenis en documentatie over natuursteen.
Heden  Keuzenkamp-Marcelis is gevestigd in Katwijk aan Zee en Leiden.

 

Overzicht van geleverde marmer- en granietwerken:

– in het Koloniaal Instituut te Amsterdam
– nieuwe gebouw van de Bataafsche Petroleummaatschappij
– Rotterdamsche Bankvereeniging
– gebouw Acetylena
– Ned. Indische Handelsbank
– Piersonbank
– Bankgebouw Oppenheim en van Till
– de nieuwe R.K. kerk aan de Scheveningscheweg
– Nederlandsche Handel Maatschappij te s-‘Gravenhage en Amsterdam
– de granietwerken voor de sluizen te IJmuiden
– gebouw van Vroom en Dreesman aan het Spui
– Franse kalksteen voor Monument Koningin–Moeder in het Rosarium
– marmerwerken op de zeeschepen Statendam, Johan van Oldenbarneveld, lndrapoera en de Slamat
– verschillende flatgebouwen

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

  • 1890-1990 G. Keuzenkamp B.V. natuursteen 100 jaar, Den Haag 1990.
  • Dagblad van Zuid-Holland en s-Gravenhage, 23 augustus 1899.
  • Algemeen Handelsblad voor Nederland Indië, 28-10-1935.
  • Haagsche Courant, 3 september 1900.