Historisch overzicht

1853 Naar aanleiding van het verzoek van de Haagse afdeling van de Vereeniging ter bevordering van Fabrijk- en Handwerknijverheid aan de gemeenteraad wordt de Haagse Kamer van Koophandel opgericht.

Belangrijkste taak is de belangenbehartiging van bedrijven en het uitbrengen van advies, zodat een goed ondernemingsklimaat ontstaat. Later komt hier ook de taak van het bijhouden van het handelsregister bij.

1927 Na enige omzwervingen betrekt de Kamer van Koophandel een eigen pand aan de Van der Spiegelstraat, het voormalige gebouw van de Oostenrijkse gezantschap.

2008 Het aantal Kamer van Koophandels in Nederland wordt teruggebracht tot twaalf.

2014 De Kamers fuseren tot één organisatie met vijf regiokantoren.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

K. Havelaar, “Kamer van Koophandel Haaglanden 150 jaar in beweging”, Haagvaarder, jrg. 10, nr. 39.