In 1815 legde Willem I de positie van de Kamers van koophandel en fabryken vast in een Koninklijk Besluit. In 1853 ontstaat de eerste in Den Haag.

Historisch overzicht

1853 Naar aanleiding van het verzoek van de Haagse afdeling van de Vereeniging ter bevordering van Fabrijk- en Handwerknijverheid aan de gemeenteraad wordt de Haagse Kamer van Koophandel opgericht.

Belangrijkste taak is de belangenbehartiging van bedrijven en het uitbrengen van advies, zodat een goed ondernemingsklimaat ontstaat. Later komt hier ook de taak van het bijhouden van het handelsregister bij.

1927 Na enige omzwervingen betrekt de Kamer van Koophandel een eigen pand aan de Van der Spiegelstraat, het voormalige gebouw van de Oostenrijkse gezantschap.

1959 De Kamer beslist om een eigen gebouw te laten bouwen door architect Jan Wils.

1963 Opening van het nieuwe kantoor aan de Alexander Gogelweg.

1992 De Kamer betrekt een nieuw gebouw aan de Koningskade naar ontwerp van architect Peereboom Voller.

2008 Het aantal Kamer van Koophandels in Nederland wordt teruggebracht tot twaalf.

2014 De Kamers fuseren tot één organisatie met vijf regiokantoren. De Haagse Kamer verlaat het kantoor aan de Koningskade en verhuist naar de overzijde van het Kanaal, de Prinsessegracht.

 

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

K. Havelaar, “Kamer van Koophandel Haaglanden 150 jaar in beweging”, Haagvaarder, jrg. 10, nr. 39.