Historisch overzicht

1911 Vergunning wordt aan J.J. Goemans verleend voor de inrichting van een houtbewerkingsinrichting aan de Lynckerstraat met diverse machines aangedreven door elektromotoren.

1919 Uitbreiding machinepark.

1942 Bijtrekking van de panden 22a en 22f.

1945 Uitbreiding door J.J. Goemans.

1981 Vernieuwing van de vergunning voor bedrijf met machinale houtbewerking.

Afbeeldingen

Locatie(s)

Titel Adres

Bronmateriaal

Hinderwetvergunningen 1911, 1919, 1942, 1944 en 1945, 1981