Door de verhoging van de importheffing tot 45% vestigen buitenlandse producenten fabrieken in Nederland. Zo ontstaat ook het A,B,C-tje uit de Haagse sigarettenindustrie.

Historisch overzicht

1912 Wetswijziging waardoor de importheffing op sigaretten met 45% wordt verhoogd. Buitenlandse bedrijven besluiten een fabriek in Nederland te vestigen.

1922 Oprichting van een vestiging van het Russische sigarettenbedrijf in Den Haag, ABC – A. Batschari Cigarettes

1957 Overname door Laurens

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

P. Lingg, “Haagse sigarettenindustrie in het interbellum”, Haagvaarder, jrg. 10, nr,. 36, februari 2003