Geen station in Nederland dat indertijd geen loods(en) van van Gend & Loos heeft. Maar eerst gaat het transport van mensen en goederen met paard en wagen.

Historisch overzicht

1796 Start van het vervoersbedrijf in Antwerpen.

1828 Sterke uitbreiding van het netwerk met kantoren in Amsterdam, Haarlem, Den Haag, Dordrecht, Rotterdam en andere plaatsen langs de diligenceroute Brussel – Amsterdam.

1832 Nieuwe verbinding tussen Den Haag en Utrecht in gebruik genomen.

ca. 1850 Eerste pogingen om aansluitend vervoer bij de stations te regelen voor passagiers door het bedrijf.

1857 Een overeenkomst gesloten met de Rhijnspoorweg Mij voor doorzending van goederen.

1866 Contract met de Staatsspoorwegen.

1885 Overname van het bedrijf door Hippolyte Colignon. Koerswijziging vervoer definitief van personen naar goederen van en naar de spoorwegstations.

1917 Samenwerking met HIJSM en SS die de besteldienst aan Van Gend & Loos uitbesteden. In de steden worden aanbrengstations en factorykantoren ingericht.

1928 Overname van Gend & Loos door de NS.

1963 Ingebruikname nieuwe stukgoederenloods van 700 m2 met kantoor aan de Delftselaan – Herman Costerstraat.

1963-73 Bouw werkplaats, douanekantoor, goederenloods met een 400 m lange losweg aan de Binckhorstlaan. In de loods kunnen 100 vrachtwagens tegelijk worden geladen en gelost. Het onderhoud van het rollend materieel in de Haagse regio wordt hier geconcentreerd..

1986 Van Gend & Loos onderdeel van Nedlloyd.

1999 Nedlloyd verkoopt Van Gend & Loos aan Deutsche Post.

2003 Fusie van Danzas, DHL Worldwide Express en Van Gend & Loos tot DHL en tevens het einde van het Nederlandse Van Gend & Loos. De locatie aan de Binckhorstlaan wordt gesloopt.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

  • J. Dankers en J. Verheul, Twee eeuwen op weg Van Gend & Loos 1796-1996, Den Haag 1996
  • Hinderwetvergunningen, bnr. 1426-01, inv.nr. 854
  • Haagsche Courant, 12 juni 1963 en 7 juni 1973
  • HEP, Inventarisatie locaties Rotterdamsebaan, Den Haag 2015