Dat ze goed, betrouwbaar en voorzichtig zijn blijkt uit hun klantenbestand waar het Koninklijk Huis bij zit, maar meer nog uit het feit dat ze nog steeds bestaan.

Historisch overzicht

1926 J.P. van der Geest richt samen met 3 zonen, Tinus, Charles en Jan, een verhuisbedrijf op aan de Zaanstraat.

1926 De eerste verhuizingen worden uitgevoerd met een vrachtwagen met zeildoek.

1928 De firma verhuist naar de Kleine Veenkade. Het verhuisbedrijf heeft drie wagens in gebruik.

1931 De eerste steen wordt gelegd voor het woon en bedrijfscomplex aan de Nunspeetlaan.

1945 Vader J.P. overlijdt. Zijn drie zoons zetten het bedrijf voort.

1948 Start van het verzorgen van verhuizingen voor het Koninklijk Huis.

1953 Van der Geest verzorgt het vervoer van materialen voor verkiezingen in de gemeente Den Haag.

1966 Het bedrijf heeft 20 personeelsleden.

1972 Charles van der Geest heeft nog alleen de leiding over het bedrijf, zijn zoons Koos, Charles jr. en Hans worden mededirecteuren.

1976 Charles draagt bij het 50-jarig jubileum het bedrijf over aan zijn drie zoons.

1990 Opening van een nieuw bedrijfspand aan de Zuiderweg in Rijswijk.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

Jannie Havelaar, “C.J.. van der Geest (1907-1994) Van der Geest verhuizingen” in Drs. J.J. Havelaar(red.), Onverdoofbare ondernemingsgeest. Portretten van Haagse ondernemers, Den Haag 2003