Stop de wasscherijen Van Heck, De Gekroonde Valk en Van Leeuwen, en vrouwen uit Joegoslavië in de wasketel, en het komt er als Edelweiss uit.

Historisch overzicht

1896 Start van de wasserij aan de Schenkstraat onder de naam Van Heck.

1935 Stoomwasscherij Van Leeuwen, De Gekroonde Valk, verhuist van de Anemoonstraat naar de Spaarnestraat en trekt in de voormalige wasserij van het Leger des Heils, die failliet was gegaan.

1960 Bouw van de huidige schoorsteen van 20 m hoog.

1970 Door gebrek aan arbeidskrachten worden Joegoslavische vrouwen aangetrokken, die Van Leeuwen zelf ging werven ter plekke.

1970 Samenvoeging van De gekroonde Valk met Van Heck tot wasserij Edelweiss aan de Spaarnestraat.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

Haagsche Courant, 15 juni 1996