Gas wordt eerst decentraal gewonnen of in een fabriekje geproduceerd uit kolen, zoals in de eerste gasfabriek van Enthoven. Dit groeit uit tot gemeentelijke gasfabrieken totdat de Gasunie aardgas levert.

Historisch overzicht

1844 L.J.Enthoven krijgt vergunning om een gasfabriekje te bouwen op eigen terrein; de voormalige pletterij, enz. t.o. het Zieken.

1844 Op 6 december wordt aan de Lijnbaan een Fabriek van ‘loopend gaz’ geopend onder directie van N.D. Goldsmid.

1875 Na afloop van het monopolie (dat 30 jaar duurde) gaat het bedrijf op 1 januari over aan de Gemeente Den Haag.

1875 Opening Eerste Gemeente Gasfabriek aan de Gaslaan.

1907 Opening Tweede Gemeente Gasfabriek aan het Trekvlietplein.

1924 Sluiting Eerste Gemeente Gasfabriek op de Gaslaan.

1967 Sluiting Tweede Gemeente Gasfabriek aan het Trekvlietplein.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

K. Havelaar en M. Teunissen, Adam Schadee, Groote zoon van de stad. Stadsarchitect Den Haag 1891-1927, Zutphen 2016 (VOM-reeks 2016, nummer 2)

K. Havelaar (red), De Binckhorst, bedrijventerrein in beweging, Den Haag 2012 (VOM-reek  2012, nummer 1)