Dijkstra heeft sinds de oprichting in 1937 flink aan de weg getimmerd, maar in 2009 was er geen opvolging in de familie … Gelukkig was er wel Bouwcenter Nelemans.

Historisch overzicht

1937 Oprichting van de bouwmaterialenhandel Dijkstra, gevestigd in de Laakhaven. In de 3de van der Kunstraat 13 en later ook op nr. 55.

ca. 2000 Dijkstra verhuist naar de Dynamostraat 15.

2008 Bij afwezigheid van een opvolger in de familie wordt Dijkstra opgenomen in de Nelemans Groep.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal