Historisch overzicht

1919 In dit jaar richtte de firma De Gruyter een aparte winkelssector op voor zuivelproducten en koloniale waren, boter en kaas, vandaar ook de naam BOKA.

1925 De Gruyter zet het geheel stop en de naam leefde voort als vastgoedpoot van het bedrijf.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

P. Kriele, De Gruyter’s Snoepje van de week, ‘s-Hertogenbosch1992