De Haagse afdeling van coöperatieve vereniging ‘Eigen Hulp’ was de grootste in Nederland. Doel was “levensbenodigdheden en waren van elken aard en goede hoedanigheid te verschaffen” in eigen winkels.

Historisch overzicht

1876/1877 Oprichting Coöperatieve Vereniging Eigen Hulp door J.Kuijper.

1888 Oprichting aparte vereniging Eigen Hulp voor ‘het aanschaffen van aardappelen en brandstoffen.

3 Mei 1889 Aankoop terrein aan Noordwal 107 (voorheen 228).
Verbouwing bestaande woning tot kantoor en bovenwoning voor de directeur.

1900 Aankoop en sloop 21 hofjeswonngen t.b.v. bouw loods voor berging antraciet.
Aantal leden 1633.

1916 Aantal leden 4200.

1922 Modernisering. Vervanging gasmotor door elektromotor. Aanschaf elektromotor voor lintzaag. Aanschaf antraciet schudmachine.

1968 Stopzetting werkzaamheden.

1973 Aantal leden 300. Opheffing bedrijf.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

J.J.Havelaar, A. te Hoonte, A van der Horst., Bedrijvigheid aan Haagse grachten. De Noordwal en Veenkade rond 1900 , Den Haag 1995.

https://www.archivesportaleurope.net/ead-display/-/ead/pl/aicode/NL-HaHGA/type/fa/id/0654-01