De wortels van dit bedrijf liggen in ons koloniaal verleden: op het eiland Billiton wordt in 1851 tinerts gevonden. Na tin uit Indonesië wordt het bauxiet uit Suriname.

Historisch overzicht

1851 Vincent Gildemeester baron van Tuyll van Serooskerken en John Francis Loudon bezoeken het eiland Billiton in Nederlands-Indië en vinden daar tinerts.

1852 De concessieovereenkomst met de Indische regering wordt afgesloten

1852 Tuyll van Serooskerken keert terug naar Nederland en weet de financiering rond te krijgen voor de oprichting van de Billiton Maatschappij. Loudon blijft achter om onder moeilijke omstandigheden de exploitatie te leiden.

1860 Tijdens de onderhandeling voor de oprichting van de Billiton Maatschappij overlijdt Tuyll van Serooskerken. In dat jaar wordt uiteindelijk de NV opgericht.

1864 Billiton vestigt zich aan de Kazernestraat 25

1879 Verhuizing naar Korte Voorhout 10

1920 Oprichting mijnbouwmaatschappij Stannum voor het tot stand brengen van ertsontginningen buiten Indië

1927 Een nieuw onderkomen aan de Prinssegracht 21

1934 Oprichting Nederlandsch Indische Bauxiet Maatschappij

1941 Verhuizing hoofdkantoor van Prinsessegracht naar Louis Couperusplein

1941 Start bauxietwinning in Suriname

1958 De concessie voor winnen tinerts in Indonesië loopt af en wordt niet verlengd en daarmee verdwijnt het bedrijf uit dit land.

1968 Nieuwe concessie om onderzoek te doen naar tinerts bij Sumatra

1970 Overname Billiton door Shell

1982 Billiton verruilt Den Haag voor Leidschendam, Dr. van Zeelandstraat

1994 Overname door Gencor, een Zuid-Afrikaans mijnbouwbedrijf

2001 Fusie met het Australische mijnbouwbedrijf Broken Hill Propietary tot BHP Billiton

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

A.F. Kamp, De standvastige tinnen soldaat, Den Haag 1960

A.F. Kamp, N.V. Billiton Maatschappij 1860|1960 Een eeuw in
woord en beeld
, Den Haag 1960

K.E. Boersma, Eene zaak van regt en billijkheid, Enkele
episoden uit de enerverende Billiton-geschiedenis 1860-1985
, Leidschendam 1985

Historie van Billiton, opgenomen op de website van BHP.