Haagvaarder, het kwartaalbulletin voor de donateurs van de SHIE

Het informatiebulletin van de SHIE heeft de naam van een historisch bedrijfsvaartuig uit de regio Den Haag. Voor de smalle grachten en lage bruggen werd in het verleden een speciaal schip ontwikkeld, dat zo was uitgerust dat het met enige moeite de smalle en beperkte toegang van de Haagse grachten kon trotseren. In de wijde omgeving van Den Haag kwam de Haagvaarder voor. Het is het samenbindende element dat de SHIE als naam heeft gekozen om nieuws over het historische bedrijvige verleden van Den Haag en omgeving prijs te geven.

Haagvaarder is het kwartaalblad van de SHIE en wordt gratis aan de donateurs toegestuurd. In het tijdschrift is plaats voor nieuws over industrieel erfgoed in de regio en ook voor bijvoorbeeld acties voor behoud van industrieel erfgoed. Daarnaast is er steeds een hoofdartikel voortvloeiend uit recent historisch onderzoek. Dat kan soms een bedrijf zijn, dan weer een gebouw of een andere keer een verdwijnend fenomeen als de geschilderde muurreclame. Regelmatig zijn er ook themanummers verschenen over bijvoorbeeld fabrieksschoorstenen, terrazzo en straatputten. De SHIE probeert heel concreet de geschiedenis te schrijven van de bedrijvigheid in ver en recent verleden en ontwikkelingen op dit gebied te duiden. Inmiddels is een grote diversiteit aan onderwerpen aan bod gekomen. In het register treft u een overzicht van alle verschenen hoofdartikelen.

U kunt een proefexemplaar van de Haagvaarder aanvragen door een email te sturen met uw naam en adres aan info@shie.nl