Oppedijk, houtzagerij, Noordwal, ca. 1980

Gevel N.V. Houthandel v/h. Wed. W.J. Oppedijk, Noordwal met geschilderde reclame op de gevel.

Verzameling HGA | Fotograaf onbekend | ca. 1980

Oppedijk, houtzagerij, Noordwal, Sneek, 1981

Directiekamer van de firma Oppedijk in het Fries Scheepvaartmuseum en Oudheidkamer te Sneek.

Verzameling Scheepvaartmuseum Sneek | Fotograaf onbekend | ca. 1981

Oppedijk, houtzagerij, Noordwal, Sneek, ca. 2005

Schrijflessenaar met kasboeken van Houthandel Oppedijk in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek.

Verzameling SHIE | Fotograaf K. Havelaar | ca. 2005

Oppedijk, houtzagerij, Noordwal, Sneek, ca. 2005

Vergaderruimte van de firma Oppedijk, Fries Scheepvaartmuseum en Oudheidkamer te Sneek (1981.)

Verzameling SHIE | Fotograaf K. Havelaar | ca. 2005