De meter uit 1939 ( # 526806) is een meter met Nederlands octrooi # 39404 en op de meterplaat een tekst over de (on)nauwkeurigheid van muntgasmeters.

meter 1939

De meter uit 1939 ( # 526806) is een meter met Nederlands octrooi # 39404 en op de meterplaat een tekst over de (on)nauwkeurigheid van muntgasmeters.

1897/194.. meterplaat

De oudste gasmeter in het bezit van de SHIE dateert van 1897 en was goed voor 5 lichten. Wat verder opvalt zijn de lakzegels waarmee Wilson zijn gasmeters verzegelde (tegen knoeierijen e.d.). Een kroontje in de vorm van een W, een mooi symbool voor een belangrijke fabriek uit de koninklijke residentie.

1916 meterplaat

1939 meterplaat

1939 octrooinr.

meter 1897/194..

De meter uit 1916 is al goed voor 10 lichten en zit in een grotere behuizing. Een paar jaar later brak de elektrische gloeilamp door en ging Den Haag als eerste gemeente in ons land bij de openbare verlichting over van gasverlichting op elektrische verlichting.

meter 1916

De meter uit 1916 is al goed voor 10 lichten en zit in een grotere behuizing. Een paar jaar later brak de elektrische gloeilamp door en ging Den Haag als eerste gemeente in ons land bij de openbare verlichting over van gasverlichting op elektrische verlichting.

Gasmeters Gasmeterfabriek George Wilson
Terug naar boven