M. Groen, aannemer, Johannes Camphuijsstraat 156, 2008

De schildering is schoongemaakt. Daarna is er een vernislaag opgezet en is het geel (transparant) weer aangebracht. De zwarte en groene letters zijn weer ingevuld in hun oorspronkelijke kleuren, waardoor beide versies goed leesbaar zijn. De letters van de eerste en oudste versie zijn transparant gebleven. Hoewel deze letters vanaf de straat niet meer leesbaar zijn, geven ze wel aan dat er letterlijk nog iets meer is dan met het blote oog te zien.

Verzameling SHIE | Fotograaf K. Havelaar | 2008

M. Groen, aannemer, Johannes Camphuijsstraat 156, 2008

Aan de hand van de gevonden telefoonnummers kon een redelijk sluitende datering van de verschillende muurreclames gegeven worden. De foto is gemaakt tijdens de restauratie.

Verzameling SHIE | Fotograaf K. Havelaar | 2008

M. Groen, aannemer, Johannes Camphuijsstraat 156, 2008

Op dit detail zijn de 3 verschillende versies van de reclame goed te zien. Van de zwarte letters van de oudste versie zijn alleen vaalgrijze resten over gebleven. Van de grotere zwarte letters van de tweede versie was meer over gebleven en van de groene letters van de derde versie nog meer. Alle drie de versies geven overigens het woord “metselaars” weer.

Verzameling SHIE | Fotograaf K. Havelaar | 2008