Erfgoedmiddag Binckhorst

In het kader van het I’M Binckfestival 2016 organiseert SHIE een erfgoedmiddag bij verffabriek De Vos aan de Saturnusstraat 15-17. Hier komen verleden, heden en toekomst op een bijzondere manier bij elkaar. Het programma loopt van 13.00 tot 16.30 uur en is gratis toegankelijk.
Programmaonderdelen zijn:
+ presentatie historische bedrijvenwebsite
+ rondleiding door de verffabriek
+ informatie over Haags industrieel erfgoed. U bent ook van harte uitgenodigd om langs te komen met úw bedrijfsverhaal of foto’s en voorwerpen.

De Sleep

Afgelopen maand verscheen in de Historische reeks van Muzee Scheveningen een nieuwe publicatie: De Sleep. Honderd jaar scheepsbouw en scheepsreparatie op Scheveningen. Auteur is de oud-hoogleraar maritieme geschiedenis van de Rijks Universiteit Leiden Henk den Heijer. Het is een bijzonder geheel geworden dat in tekst en beeld een overzicht geeft van dit markante bedrijf aan de haven.

Nieuwe SHIE-website

De techniek schrijdt voort. Na ruim zes jaar is de website van de SHIE hoognodig aan vervanging toe om te voorkomen dat we technische onvolkomenheden krijgen, die niet meer op te lossen zijn. Vandaar dat we als bestuur om de tafel zijn gaan zitten met Ed van den Heuvel om te praten over de toekomst van de site.

Website Haagse bedrijven toen

Als één van de afsluitende activteiten van 2015, het Jaar van het Haags Industrieel Erfgoed werd op 26 januari 2016 de website gelanceerd over Haagse historische bedrijven. Op de website treft u bedrijfspagina’s met daarop de geschiedenis van een bedrijf, publicaties en ander bronmateriaal. Ook is er ruimte voor herinneringen aan een bedrijf; deze kunnen door bezoekers van de site worden geplaatst. Ook zijn er gebouwenpagina’s, die geheel zijn gewijd aan het gebouw; de geschiedenis en foto’s. Tot slot is er een pagina met de stadsplattegrond waarop al de ingevoerde bedrijven zijn te traceren.

Historische Haagse bedrijfsfilms

De Haagse industrie heeft op vele manieren sporen nagelaten, zowel in nog bestaande fabrieken als producten, maar ook in reclames. Van een beperkt aantal fabrieken bestaan bewegende beelden. In deze bedrijfsfilms worden beelden getoond van het productieproces, de eigen bedrijfswinkels en uiteraard de producten die de fabriek vervaardigde.

Educatie project Made in The Hague

Made in the Hague heeft speciaal voor de basisscholen en voortgezet onderwijs een educatie programma ontwikkelt. Het doel is leerlingen bekend te maken met het industrieel verleden van Den Haag. Zij bezochten een (voormalige) industriële locatie in de omgeving van de school en leerden wat de functie van die locatie is geweest, wat er is geproduceerd en hoe dat gebeurde.

Fototentoonstellingen Verborgen Techniek

Voor Made in The Hague heeft een groep enthousiaste fotografen de verborgen techniek van het industrieel erfgoed vastgelegd. Daarbij gaat het vooral om de bijzondere schoonheid van deze technische omgeving te laten zien. Foto’s werden gemaakt in de brugkelder van de Binckhorstbrug, van een rioolgemaal in Escamp en de watertoren aan de Pompstationsweg. In Ypenbrug stond het luchtvaartverleden centraal met het stationsgebouw van het voormalige vliegveld aan het ILSY-plantsoen en de Verkeerstoren aan de Verkeerstorenlaan.

Erfgoeddag Binckhorst 10 oktober 2015

In het kader van Made in The Hague zullen op de erfgoeddag op 10 oktober de producenten uit de Binckhorst in relatie tot het industriegebied centraal staan. In de aanleg van dit terrein zijn een paar belangrijke stappen te onderscheiden. De eerste is de bouw van de Tweede Gemeente Gasfabriek in 1907, gevolgd door het omvangrijke terrein van de Centrale Werkplaats en het Magazijn van de PTT, gebouwd tussen 1915 en 1940, als derde fase de definitieve aanleg van het industriegebied rondom de Binckhorsthaven in de jaren 40-50. Zo is rond de jaren 50/60 een rijk industrieterrein ontstaan. De drie genoemde ontwikkelingsstappen van het gebied zullen daarbij door middel van historisch vervoer aan elkaar worden gekoppeld.

Van der Heem, werkplaats, Stortenbekerstraat, jaren 30

Digi-Tales Verhalentafel Made in The Hague

De Bibliotheek organiseert in het kader van Made in the Hague een verhalentafel rond het thema industrieel erfgoed. Oud-werknemers van de Haagse industrie worden gevraagd hun verhaal te vertellen en vast te leggen in een kort filmpje: de Digi-Tale.
Op 12 december 2015 werden de negen gemaakte industrieel erfgoed Digi-Tales gepresenteerd in het Haags Historisch Museum. Ze zijn te zien op www.haagseherinneringen.nl