Op de wereldtentoonstellingen in Luik (1905) en Brussel (1910) brengen ze o.a. een geldtelmachine, een automatische geldwisselaar en ‘bliksemafleiderspitsen’ mee, en slepen daar gouden medailles mee in de wacht.

Historisch overzicht

1897 Oprichting door F. Onland van de Kasteele van een fabriek van wetenschappelijke instrumenten, kantoorhoudend te Zeist.

1905 De firma neemt deel aan de wereldtentoonstelling in Luik

1910 Deelname aan de wereldtentoonstelling in Brussel

1916 Vestiging van de N.V. Instrumentenfabriek F. Onland van de Kasteele & Co aan de Waldorpstraat 275-276 en wijziging van de naam in Nederlandsche Instrumentenfabriek Waldorp.

1918 Aanvraag Hinderwetvergunning voor uitbreiding fabriek. De directeur is dan L. van Romunde.
Het vermogen van de aandrijving gaat dan van 5 elektromotoren met een vermogen van 23 PK naar 33 PK. Er werken 35 mensen.

1923 Start radioproductie en ventilatoren

1929 Waldorp introduceert het zogenaamde bloksysteem voor de bouw van radio’s: het voedingsblok, het hoogfrequentieblok en het lampenblok, waardoor een radio gemakkelijk kon worden samengesteld.

1931 Aparte NV opgericht voor de radioproductie. Er werken 200 mensen in de fabriek en 10 op kantoor. Waldorp is dan één van de belangrijkste radioproducenten van Nederland.

1937 De radio’s krijgen een Philips chassis, maar wel een eigen houten Waldorpkast

Eind jaren 30 Introductie van de stofzuiger met motoren van Van der Heem

1940 R. Friedheim treedt toe als tweede directeur.

1940-1955 Het bedrijf heeft een eigen vaste ontwerper W. van Putten

Tot 1942 brengt de firma 150 verschillende types radio’s op de markt en vermoedelijk een productie van 54.000 toestellen. (afgeleid uit inleveringsaantallen tijdens de bezetting, zie artikel in Radio Historisch Tijdschrift, 2001, 1, nr. 136)

Na 1945 De productie van elektrische huishoudelijk apparatuur breidt zich verder uit. Ook elektrische naaimachines worden geproduceerd, later overgebracht naar de firma Fridor onder leiding van R. Friedheim.

1949 In licentie van de Italiaanse fabriek Garelli produceert en levert Waldorp de eerste 10.000 Mosquito-hulpmotoren voor de fiets, een alternatief voor de Solex.

1950 De productie van Mosquito ligt op 30.000 stuks, waarvan 30% voor de export.

1952 De Italiaanse fabrikant zegt het contract op voor de Mosquito. Waldorp mag alleen de restvoorraad mag verkopen.

1953 Het bedrijf raakt in de financiële problemen en het faillissement wordt aangevraagd. Op dat moment werken er 200 mensen bij Waldorp.

1954 Na de uitspraak van het faillissement koopt het Rijk een deel van de Waldorpfabriek en vestigt hier de Rijks mechanische administratie (voor de Hollerithmachines)

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

  • Nieuws van de Dag, 4 december 1897
  • Haagsche Courant, 21 oktober 1953
  • Het Binnenhof, 12 juni 1954
  • Archief Gemeente Den Haag, bnr. 0353-01, Agendastuk 1915, nr. 28697 en 1918, nr. 9182a
  • Enquête Stadsontwikkeling & Volkshuisvesting, 1931
  • K. Havelaar, “De Mosquito, Nederlandse Muskieten-broedplaats vraagt uw aandacht”, Haagvaarder jrg. 24, februari 2017,  Nr.92.
  • G. Verheijen, “Vooroorlogse radiotoestellen van het merk Waldorp”, Radio Historisch Tijdschrift, 2001, 1, nr. 136