We hebben toch de driekleur in Nederland? Ja, maar in Zuid-Afrika zijn het er vier en daar wordt op gedoeld! En de vouwfiets is niets nieuws en ‘tupperware- verkoopstrategieën’ ook niet.

Historisch overzicht

1890  Oprichting fa.Veenstra & Co door Nanne Veenstra.

1897  Veenstra start een uitgeverij en wordt o.a. uitgever van het literaire tijdschrift De Nieuwe Gids en later ook van radio-technische boeken van Jan Corver.

1900  Eigenaar deponeert t.b.v. rijwielproductie het merk ‘De Vierkleur’. Werkplaats Franklinstraat 33-39.

1902  Opdracht tot levering partij opvouwbare en niet opvouwbare rijwielen t.b.v. alle regimenten vestingartillerie en leger in Oost Indië.

1904  Hoofdkantoor verplaatst van Koningin Emmakade 111 naar de fabriek in de Franklinstraat.

1905  Naamsverandering naar NV Rijwielfabriek De Vierkleur.

1905  Aanvang bouw rijwielfabriek op hoek Laan van Meerdervoort, Edisonstraat en Fahrenheitstraat.
Architect J.Godee.

1906  Officiële opening fabriek op 16 juni.

1906  In november bedraagt de productiecapaciteit 10.000 rijwielen per jaar. Bedrijfsoppervlak 1400 m.

1907  Deelname aan de tentoonstelling voor Automobielen en Rijwielen in de Dierentuin.

1912  Overname bedrijf door grossier J.F.Smits uit Rotterdam.

1913  Brand in de werkplaats.

1917  Verkoop fabriek.

1930  De uitgeverij wordt verkocht.

Afbeeldingen

Locatie(s)

Bronmateriaal