Succes is kansen herkennen en omzetten in realiteit. En velen kunnen dit door ‘Succes’. Met zo’n naam als bedrijf kan en niet slecht gaan zou je denken en dat bleek el heel snel.

Historisch overzicht

1926  De Rotterdammer Peter Schreuder wordt medevennoot van een handelsonderneming. Bij deze onderneming geeft hij een huisorgaan met de naam Succes uit, om afnemers in hun producten te interesseren. Maar er raken ook anderen geïnteresseerd in het blad en men wil graag een abonnement. Na twee jaar is het blad zo populair dat Schreuder een uitgeverij opricht die het blad van de handelsonderneming koopt.

1928  SUCCES wordt op 2 januari 1928 opgericht door Peter Schreuder. Hij geeft een blad voor zakenlieden uit met de naam Succes. Het blad voldoet aan een behoefte naar informatie en tips over het zakenleven, ook in de moeilijke crisisjaren waarin het blad ontstond. Schreuder meent dat goed zakendoen niet alleen gunstig in- en verkopen is, maar een kwestie van durf en ideeën. Hij blijkt zelf een goed zakenman te zijn, kansen te herkennen én om te zetten in realiteit: hij ziet dat er een markt is voor cursussen en leerboeken op het gebied van zakendoen, maar ook voor het dagelijks leven.
Het Succes Instituut wordt opgericht met bijvoorbeeld cursussen ‘welsprekendheid’.
De Nederlandse Boekenclub (NBC) met winkels verspreid over heel Nederland en een deel van België, Universiteit voor zelfstudie (boekenserie) en de Baedeker voor de Huisvrouw (vijfentwintig boeken voor dames die in ondertrouw gingen) worden succesproducten. Ook de zelfhulpboekjes over zeer uiteenlopende onderwerpen slaan aan. Aanvankelijk uitgegeven onder de naam Geel Succesboekje, maar door de kleur van het omslag al snel omgedoopt tot Kanarieboekje verschijnen tot in de jaren 50. Er zijn er dan 260 verschenen van diverse auteurs.

1946  Na de bevrijding wordt het nieuwe tijdschrift Wereld uitgegeven met populairwetenschappelijke artikelen over ontwikkelingen op technisch gebied; in eerste instantie die ontwikkelingen die tijdens de oorlog niet bekend konden worden gemaakt.

1966  Het marktaandeel van Wereld is zodanig afgenomen dat het tijdschrift ophoudt te bestaan.
Maar daar staat tegenover dat de NBC wordt uitgebreid met platen (LP’s): de Nederlandse Luister Club.

1968  Het bedrijf bestaat 40 jaar en zo schrijft Peter Schreuder een bijdrage in het personeelsblad Onder Ons dat ter gelegenheid van deze mijlpaal samen met een exemplaar van Succes naar de medewerkers ging: “SUCCES is uitgegroeid tot een van de grootste uitgeversmaatschappijen in ons land. Komt dat doordat we knapper zijn dan anderen? Niets is minder waar. Het komt doordat wij ons eigen tijdschrift zorgvuldig hebben gelezen en datgene dat wij in ons werk en in ons leven konden gebruiken, in de praktijk hebben toegepast.
Daarom bieden wij u SUCCES met ONDER ONS aan. Lees het, pas toe wat u gebruiken kunt en u zult daarvan de vruchten plukken.”

Jaren 80  Uit het personeelsblad blijkt dat het bedrijf flink groeit, meer dan 300 medewerkers. Maar daarmee verandert ook de ‘toon’ van het blad: van een gezellig ‘onder ons’ lijkt het te veranderen in een communicatiekanaal van het management naar de medewerker.
Het bedrijf krijgt het moeilijker. De crisis wordt ook in de uitgeverijwereld goed gevoeld.
Het octrooi op de losbladige Succesagenda verloopt en daarmee wordt het succesproduct onder druk van de concurrentie goedkoper. De boekenclub en de succesvolle agenda worden juridisch van elkaar gescheiden.

1985  SUCCES verkoopt de boekenclub aan Bertelsmann, Duitsland, die deze omdoopt in ECI. En de Succesagenda gaat alleen verder: Succesagenda.com

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal