Als je goed oplet wanneer je door Den Haag toert, zie je geregeld panden die bij deze Melkinrichting horen. En er valt zoveel over te vertellen, kijk maar gauw!

Historisch overzicht

Oprichting en eerste jaren

1878 23 december oprichting van de ‘s-Gravenhaagsche Melkinrichting door J.Th. Mouton, apotheker, H. Nanning, apotheker, A.H. Pareau, leraar Gymnasium, F.W. van der Putten, directeur Brood- en Meelfabriek en J.N. Blauw, grondeigenaar. Hiermee is de eerste melkinrichting van Den Haag een feit.

1879 Verkoop van melk vanuit fabriek aan de Nieuwe Havenstraat start.

1881 Plaatsing van een stoommachine in de fabriek.

1881 In de stad worden een aantal melkkiosken geplaatst.

1883 De firma wordt een Naamloze Vennootschap.

1884 Eerste filiaal aan de Van Galenstraat geopend. Hier worden ook de eerste koeien van De Sierkan gestald.

1891 Een eigen smederij wordt aan de fabriek toegevoegd.

1894 De bedrijfsnaam verandert officieel in ‘s-Gravenhaagsche Melkinrichting De Sierkan. Al eerder werd de naam door het publiek aan het bedrijf gegeven.

1894 Aankoop van de boerderij Rustoord aan de Loosduinseweg waar ook de koeien uit de Van Galenstraat worden ondergebracht. Dit werd het paradepaardje van de onderneming.

1895 Een koperslagerij, voor onder meer de koperen kannen, wordt onderdeel van het fabriekscomplex.

1897 Bestaande stoommachine vervangen en extra exemplaar bijgeplaatst voor het aandrijven van de draaibank, boormachine en zaagbank in de werkplaats. Hier worden onder meer de melkkarren vervaardigd,

1908 De fabriek gaat voor een groot deel over op elektriciteit.

De Sierkan

1913 De Sierkan bestaat uit een fabriek met winkel en melksalon en 9 filialen en 23 winkels.

1918 Aankoop van boerderij Berkendael met de erbij behorende fabriek van Dr. Ten Siethoffs Kindermelk.

1922 Ingebruikname van de nieuwe fabriek in de Laakhaven.

1933 Oprichting van de Consumptie Melk Centrale (CMC) in Den Haag.

1936 Uitbreiding complex aan de Laakhaven met een flessenmelkfabriek.

De Sierkan bestaat daarmee uit drie fabrieken, 14 uitrijstations met winkels en 65 eigen winkels.

1944 Een nieuwe CMC opgericht, Coöperatieve Melkafzet Centrale, die zich aanvankelijk bezighoudt met leveranties van melk, maar vlak na de oorlog ook deelnemingen in zuivelbedrijven neemt.

1947 CMC omgezet in Coöperatieve Melk Centrale.

1949 Opening van de Sierkan Milkbar aan de Stationsweg 133.

1950 Het winkelbestand van De Sierkan bedraagt ca. 20 winkels.

1953 De melkwagens worden gemotoriseerd.

1957 Financiële deelneming in andere zuivelbedrijven in Gulpen en Leiden. De CMC verwerft 25% van de aandelen Sierkan.

Nederlandse Melkunie tot Campina

1961 Op voorstel van CMC het participatiepercentage uitgebreid tot 50% en wordt De Sierkan ondergebracht in het nieuwe bedrijf de Nederlandse Melk Unie (NMU) dat sterk uitbreidt door aankopen van andere zuivelbedrijven.

1965 De naam De Sierkan verdwijnt definitief en wordt vervagen door Melkunie Den Haag.

1970 Melkunie Den Haag stopt als laatste zuivelbedrijf in Den Haag met thuisbezorging van de 75 wijken. De bezorgers kunnen de wijk overnemen voor een symbolisch bedrag van één gulden.

1974 Fusie Melkunie en CV Noord Holland: Melkunie Holland.

1987 De laatste Sierkan fabriek aan de Lulofsstraat sluit haar deuren.

1989 Fusie Melkunie Holland en Campina tot Campina Melkunie.

2008 Fusie Campina en Friesland Foods tot Friesland Campina.

Productie

1879 900.000 liter verwerkte melk

1886 1.540.689

1903 10.870.660

1928 37.160.230

1939 omzet f 6.241,550,-

1947 omzet f 10.267.000,-

1952 44.600.000 omzet f 17.238.888,- personeelsbestand 192

1955 48.000.000

1957 omzet f 23.702.260,-

1959 52.800.000

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

  • J.J. Havelaar en A.G. van der Horst-Voorn, Het leven begint met melk. Geschiedenis van de zuivelindustrie in de Haagse regio, Den Haag 2007
  • De Sierkan 1879-1929. N.V. ‘s-Gravenhagesche Melkinrichting De Sierkan, Den Haag 1929
  • P. van Druenen, Een begeerlijk product, Woerden z.j.
  • J. Slot, De geschiedenis ener melkinrichting een eeuw consumptiemelk 1879-1979, Amsterdam 1979